mara

             
 
YAZARLAR
Mezarlık Üzerine Süryani Kilisesi İstemiyoruz

Süryaniler Açısından Din ve Vicdan Özgürlüğü

Süryani-Keldani-Asuri Halkının Çığlığını Duyun

Benim Adım ...

Başın Sağolsun Türkiye: "Hepimiz Hrant'ız"

Sözlü Tarih Çalışmasına Katkıda Bulunalım

Midyat'ta Kültürel Bir Atılım

70 Yıl Önceki Şapka, 40 Yıldır Devam Eden Süreç

2004'e Girerken

Avrupa Birliği Uyum Süreci ve Süryaniler

hepsi

Diaspora Bayramları veya Aralık Özlemim

Hazan Ortasında Bir Ağaç veya Sonbahar Sendromum!

Kendi Vatanında Sürgün Edilen Bir Halk

Bir Doktorun Gözünden Irak'ta Yaşanan Felaket

Rant, Manastır Dinler mi?

Herşey Su ile Başladı

Gözyaşımız "Nakuşo'dan" Damlardı

Hayat Sohbetleri

Zamanın Dışında Gerçekliğin İçinde BAHE

Urfalı Efsuncu Orpheus - Bir Mozaiğin Macerası

Kurşun ve Yorgan

Deyr-Zafaran'ın Taşa Yazılı Mektupları

Tanrı Rahmeti ve 'Toprağı Bol Olmak'

Kendine Saklı Kitaplar

Taşların Barıştığı Hançepek

Benim Olmayan Kilise'nin...

Söyleyen ve Susan

Ben Kendim Değilim

hepsi

105.7 Süryanilerin Sesi

Benim Pehlivan Böceğim

İkinci Yarısından Seyredilen Bir Film

Burası BBC Londra

Aydın Olmak, Kendini Aydın Sanmak

Bir Evin Anımsattıkları

Ana Sütü Gibi Bedava

Samatya Kaçamakları

Baba ve Oyuncak

Bu Gece Bir Hayaletle Yaptığım Muhabbet

hepsi

Anlam ve Maksat

Temiz Yürek ve Verdiklerimiz

Anlamak ve Anlayan Sevgi

Yaşamın Amacı

Süryani Kültürüne Göre Tevazu

2020 Yılı Karşılaması

Özgünlük ve Farklılıklar

Din ve Sosyal Adalet

Özün Gürleşmesi ve Diyar-i Cibran

Süryanicenin Anlam Derinliği

hepsi

Azınlık Kadını Olmak

Bir Sivil Tarih Çalışması; Mihail Kırılmaz

Dilde Destan, Yürekte Yara

Bahe ve Manastır

Tavandaki Çini

İşaya Ağabeyi (Üşür) Kaybettik

Şimuni Diril Anısına

Rahip Aho'nun Şahidiyim,Süryani Halkının Şahidiyim

İki ateş arasında bir ayin hikayesi

Bir Avuç Dut

Kapı - Süryani'nin Bitmeyen Gözyaşı!

Fotoğrafçılığı Bir Süryani'den Öğrenmek

Şırnak'a bir tek Keldani'yi çok gördüler

Süryani Halkının Yalnızlığı

Umudu Karartmadan Yaşayabilmek

hepsi

Bir Düşün Peşine Düşmek

Süryani İsa'nın Hasret Rüzgarı

70. Yılında Yetmiş Bin Süryani

İnsan Yüreğinde Ne Arzuluyorsa Onu Konuşur

İsa Bakır ve Mektubu

İsa'nın Ağacını Aramak

Siyah Elbiseli Süryani Kadınlar

Süryaniler ve Diyalog

Korku ve Kuşku

Bir Haberin Düşündürdükleri

Süryanilerin Son Güneşi: Metropolit Hanna Dolabani

Bir Toplum Nasıl Yok Olur?

Bu Öyküde Senden Bahsediliyor

Mor Gabriel'e Dokunmak

Mardin'de Eski Bir Gelenek: Hassit Merene

Oryantalist Maryus Bauer Mardin'de

Çicek Açmadan Meyve Vermek

Bir Süryani Halk Ozanı

Mor Şumuni ve 40-50 Kadar Süryani

Bütün Süryaniler Kimdir?

Midyat'ta Etnik Gruplar

Tespih Taneleri

Homojenliğin Gölgesinde Sıradan Süryaniler

Sabro'nun İlk Sayısına Dair

Patrik: Dua Türkçe Yapılacak Süryanice Yok

Rahibeler Nasıl Serbest Bırakıldı?

Februniye'nin Önündeki Yol

Kaçırılan Metropolitlerin Katili İstanbulda mı?

Kaçırılan Metropolitler Üzerine Bir İnceleme

 
 
Doç.Dr. Mazhar Bağlı* / KÖKEN ARAMA ÇABASI NEYİN İFADESİ
Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirmeye açık destek veren ve 1915`te Osmanlı Ermenileri`nin maruz kaldığı Büyük Felâket`en dolayı onlardan özür dileme kampanyasına da "örtülü bir biçimde destek" veren Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül`ün şeceresine ilişkin tartışmaların özellikle de CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman tarafından gündeme getirilerek tartışmaya açılması, tarih ve topluma ilişkin patolojik bir ruh halinin nerelere kadar sızmış olduğunun ilginç bir örneğidir.

Soy kütüğünü araştırma hevesinin insani ve ahlaki bir bağlamının olduğu dönemlerin çok gerilerde kaldığı bir ortamda "ilerici" bir partinin vekilinin bu ısrarını izah etmek için "yobazlık" bile yetersiz kalır. Faşizm de zaten böyle bir zihniyete dayanır. Hitler`in de kafasındaki temel düşünce, Alman ırkının saf ve ari bir ırk olduğu ve dolayısıyla da kötülüklere ve yanlışlara asla bulaşmadığıydı.

ETNİK TASNİF TEHLİKELİ
Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki tarih ve topluma ve de kurumlara yönelik kategorik ve değer yüklü ifadeler ahlaki zaaflar içeren ifadelerdir. Herhangi bir tarihsel veya toplumsal dönemi veya kategoriyi bütüncül bir kapsam dahilinde "değer" yüklü bir ifade ile (iyi/kötü, güzel/çirkin kıyaslaması ile) ele almak gayri ahlaki bir yaklaşımdır. "İngilizler iyidir", "Fransızlar kötüdür", "Amerikalılar şişmandır", "Kanadalılar zencilerden nefret ederler", "Kölelik Zencilerin ruhunda vardır" gibi ifadeler etik açısından sorunlu ifadelerdir. Hatta kötülüğün veya iyiliğin belli bir kategoriye mal edilme hevesinin de bu düşünceye eşlik etmesi durumunda kan içici bir faşizmin doğabileceği riski de vardır ve bunun en yakın örneği de yukarda bahsi geçen Hitler`in Nazizmidir.

CHP Milletvekili Canan Arıtman -Tepki Toplayan Sözlerin SahibiTürkiye`de insanların etnik kökenleri ile hainlikleri veya sadakatleri ontolojik bir sorun olarak hep var olagelmiştir. Çünkü insanların kafasında kötülüğü belli bir gruba, belli bir sınıfa veya etnik kökene mal edip kendini temize çıkarma gibi bir ruh hali egemendir. Ki bu durum ne geleneksel değerlerle ne de modern zamanların epistemolojisi ile bağdaşır. Kötülüğü sürekli ötekileştiren bir toplum ise kendi içindeki kötülükleri asla göremeyecektir ve kendisine zaman zaman da kutsallıklar atfederek farklı bir konumda görmeye başlayacaktır. Vatanseverliğin, sadakatin, dürüstlüğün, fedakârlığın ölçütü hiçbir zaman maddi kanıtlar olmadı bu ülkede. Hep gizli bir bağlam ve soya çekim temel parametre olarak kabul edildi. Gazetelerde ve televizyonlarda zaman zaman öldürülen teröristlerin etnik kökeni ve milliyetlerini konu edinen haberler de bu duruma işaret etmiyor mu? Kürt meselesini "dış mihraklar" veya "Ermeni sorunu" olarak göstermek suretiyle kendini temize çıkarma ritüeli değil de nedir acaba? Üç milyonluk bir ülke nasıl oluyor da bu kadar insanı dağa kaldırabiliyor diye hiç düşünen olmuyor mu?

Kendileri dahi inanmadıkları bir tezin kanıtlanmış olması sevinciyle öldürülen ya da yakalanan teröristler arasında bulunan bir Ermenistan vatandaşı tüm söylemleri bunun üzerine kurmasına neden oluyorsa eğer burada bir sorun yok mudur acaba? Ergenekon terör örgütü tutuklusu emekli asker Veli Küçük`ün mahkemedeki savunmasının ana teması da bu değil miydi? "Kürt meselesi diye bir sorunumuz yoktur aslında, eşimle ben bu sorunun bir Ermeni sorunu olduğunu kamuoyuna anlatmaya çalıştık ve bundan dolayı da tutuklanmış bulunmaktayım" deyip işin içinden çıkmadı mı?

SAF KAN OLMAK MÜMKÜN MÜ?
Herhangi bir meseleyi bir başka sorunla değiştirerek dışlamak ve yok hükmünde saymak için en kolay retorik ötekileştirmek ve kötüyü dışsallaştırmaktır herhalde?

Saf kan beyaz "Türk" olanlara özel bir ayrıcalığın verilmiş olmasıdır ki herkes kendini bu kategoriye dahil etmek için bir başkasının etnik kökenine ilişkin bir karşıtlıkla var etme hevesinde oldu hep.

Acaba gerçekten Bayan Arıtman`ın geçmişinde hiç başka etnik kökenden gelen birileri yok mudur? Bu topraklarda saf kan bir ırktan kim bahsedebilir ve eğer gerçekten de böyleyse bu övünülecek bir durum mu yoksa utanılacak bir durum mudur? Bu kadar iç içe geçmiş toplum katmanlarından kendini nasıl izole edebilmiştir? Bu kadar izole olan birilerinin bu çeşitli katmanları içeren topluma nasıl bir katkısı olacaktır acaba? Hangi yönüyle ve özelliğiyle toplumla kendi arasında ortak paydalar kurabilmektedir?

Saf Kan Bir Irk Olmak Mümkün mü?İnsanların kendi soy ağaçlarını takip etmeleri sadece tarihsel geçmişle arasında ontolojik bir bağ kurması içindir. Ahlaki ve değersel bir ilişki için değildir. Oysa Türkiye`de bu konu hep farklı bir bağlamda irdelenmekte ve söz dönüp dolaşıp "dönmelere" getirilmektedir sürekli. Yıllardır politika da soy ve ideoloji ekseninde hep yapıldı. Belki de işin en ilginç tarafı, etnik köken dolayısıyla en çok sorun yaşayan bölgelerde köken arama sevdasının hiç de diğer bölgelerdeki kadar merak konusu olmamasıdır. Söz gelimi Diyarbakır`da Türk kökenli birisinin politika yapması sorun olmamakta ama Batı`da bırakın politika yapmayı, kendini ifade etme bile sorun teşkil edebilmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı`nın da ailesinin geçmişinde farklı etnik kökenden veya dinden olan birisinin olması hangi durumu değiştirecektir acaba? Yasalar önünde eşitsiz bir konumda olmasına mı neden olacaktır yoksa? Halka daha yakın olmasını da bununla mı açıklamak gerekiyor? Yoksa bu durum görev süresi dolduğu halde yasaları kendi kafasına göre yorumlayıp daha çok Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturma imkanlarını mı sunacaktır?

Hangi durumda Kürtlere, Ermenilere, Süryanilere, Keldanilere, Ezidilere, Karaçilere (Çingenelere), Gevendelere, Rumlara, Yahudilere ve diğer tüm farklı etnik ve dini gruplara yapılan haksızlıklar telafi edilebilmektedir? Ailesinde Ermeni birisi varsa mı yoksa mı? Eğer yoksa ve haksızlıkları görmezden geliyorsa ne değişmiş olacaktır? Eğer varsa ve haksızlıkları ortadan kaldıracak bir tavrın içinde oluyorsa ne yapmak gerekecektir? Hayır olmaz senin geçmişinde bilmediğimiz birileri varmış ve sen bu durumu düzeltemezsin mi diyeceğiz?

Sayın Cumhurbaşkanı`nın bu tip dedikoduları dikkate alarak ikide bir kendi soy ağacına ilişkin açıklamalar yapması bu söylemleri dile getirenlerin seviyesine ilişkin bir ima içermesi bakımından normal karşılanabilir ama bunu kendisine temel bir parametre olarak belirlemesidir asıl sorun olan, riskli olan. Soy ağacıyla değil icraatlarıyla anılmaktadır politikacılar; köy çocuğu olanları da gördü bu halk kentli olanı da, Kürt olanı da Türk olanı da, ailesinde Ermeni olanı da ninesi başörtülü olanı da...

*Doç.Dr Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Mazhar Bağlı ,  Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2009 

 
   

   


© Copyright 2008 www.suryaniler.com
tasarım: Web Tasarım