YAZARLAR
Mezarlık Üzerine Süryani Kilisesi İstemiyoruz

Süryaniler Açısından Din ve Vicdan Özgürlüğü

Süryani-Keldani-Asuri Halkının Çığlığını Duyun

Benim Adım ...

Başın Sağolsun Türkiye: "Hepimiz Hrant'ız"

Sözlü Tarih Çalışmasına Katkıda Bulunalım

Midyat'ta Kültürel Bir Atılım

70 Yıl Önceki Şapka, 40 Yıldır Devam Eden Süreç

2004'e Girerken

Avrupa Birliği Uyum Süreci ve Süryaniler

hepsi

Diaspora Bayramları veya Aralık Özlemim

Hazan Ortasında Bir Ağaç veya Sonbahar Sendromum!

Kendi Vatanında Sürgün Edilen Bir Halk

Bir Doktorun Gözünden Irak'ta Yaşanan Felaket

Rant, Manastır Dinler mi?

Herşey Su ile Başladı

Gözyaşımız "Nakuşo'dan" Damlardı

Hayat Sohbetleri

Zamanın Dışında Gerçekliğin İçinde BAHE

Urfalı Efsuncu Orpheus - Bir Mozaiğin Macerası

Kurşun ve Yorgan

Deyr-Zafaran'ın Taşa Yazılı Mektupları

Tanrı Rahmeti ve 'Toprağı Bol Olmak'

Kendine Saklı Kitaplar

Taşların Barıştığı Hançepek

Benim Olmayan Kilise'nin...

Söyleyen ve Susan

Ben Kendim Değilim

hepsi

105.7 Süryanilerin Sesi

Benim Pehlivan Böceğim

İkinci Yarısından Seyredilen Bir Film

Burası BBC Londra

Aydın Olmak, Kendini Aydın Sanmak

Bir Evin Anımsattıkları

Ana Sütü Gibi Bedava

Samatya Kaçamakları

Baba ve Oyuncak

Bu Gece Bir Hayaletle Yaptığım Muhabbet

hepsi

Kendini Beğenmişlik ve Ruhun İletişimi

Çocukluk Yılları ve Eve Özlem

Ruhani Ritüellerin Anlamı

Aynı Mekan ve Aynı İnsan

Bilgi, İdrak ve Hakikat

Cudi Dağının Sefine Doruklarında

Hayat ve Kurallar

Süryani Kültüründe İdari Yaklaşımlar

Depremin Düşündürdükleri

Süryani kültürünün Tarihsel Önemi ve Katkıları

hepsi

Azınlık Kadını Olmak

Bir Sivil Tarih Çalışması; Mihail Kırılmaz

Dilde Destan, Yürekte Yara

Bahe ve Manastır

Tavandaki Çini

Ûrmiye’den Ûrşinâ’ya bir Süryani portresi

Mardin Dillerin ve Dinlerin Şehri (Mi?)

Albert Sevinç Hadodo'ya Veda

Şimuni Diril'in Anısına

İşaya Ağabeyi (Üşür) Kaybettik

Rahip Aho'nun Şahidiyim,Süryani Halkının Şahidiyim

İki ateş arasında bir ayin hikayesi

Bir Avuç Dut

Kapı - Süryani'nin Bitmeyen Gözyaşı!

Fotoğrafçılığı Bir Süryani'den Öğrenmek

hepsi

Bir Düşün Peşine Düşmek

Süryani İsa'nın Hasret Rüzgarı

70. Yılında Yetmiş Bin Süryani

İnsan Yüreğinde Ne Arzuluyorsa Onu Konuşur

İsa Bakır ve Mektubu

İsa'nın Ağacını Aramak

Mor Afrem'in Hayatı

Siyah Elbiseli Süryani Kadınlar

Süryaniler ve Diyalog

Korku ve Kuşku

Bir Haberin Düşündürdükleri

Süryanilerin Son Güneşi: Metropolit Hanna Dolabani

Bir Toplum Nasıl Yok Olur?

Bu Öyküde Senden Bahsediliyor

Mor Gabriel'e Dokunmak

Mardin'de Eski Bir Gelenek: Hassit Merene

Oryantalist Maryus Bauer Mardin'de

Çicek Açmadan Meyve Vermek

Bir Süryani Halk Ozanı

Mor Şumuni ve 40-50 Kadar Süryani

Bütün Süryaniler Kimdir?

Midyat'ta Etnik Gruplar

Tespih Taneleri

Homojenliğin Gölgesinde Sıradan Süryaniler

Sabro'nun İlk Sayısına Dair

Patrik: Dua Türkçe Yapılacak Süryanice Yok

Rahibeler Nasıl Serbest Bırakıldı?

Februniye'nin Önündeki Yol

Kaçırılan Metropolitlerin Katili İstanbulda mı?

Kaçırılan Metropolitler Üzerine Bir İnceleme

 
 
Şabo Boyacı / MİDYAT'TA KÜLTÜREL BİR ATILIM
Güneydoğu’nun zengin kültürel mirasının son dönemlerde farkına varılması ve AB demokratik açılım rüzgarı ile yeşeren umutlar Midyat’ta somut projelerle hayata geçirilmeye başlandı. Midyat Süryani Kültür Derneği tarafından gönderilen mektupta yer alan bu projenin ana hatlarını siz değerli okurlarımızla paylaşmak istedik.

01/08/2005 tarihinden itibaren Midyat Süryani Kültür Derneği “ Anadolu Kültür Bileşenleri İçinde Süryani kültürünün sosyo-ekonomik ve kültürel  açılardan incelenmesi ve buna yönelik kültürel altyapının oluşturulması” başlığında; proje ortakları Ulaşılabilir Yaşam Derneği (İstanbul), Mezopotamya Kültür Ve Dayanışma Derneği (İstanbul)  ve Bilgi Üniversitesi (İstanbul) ile birlikte çalışmalarına başladı.

Proje’nin ilk adımı Midyat’lı bir Süryani aile-Onar Ailesi- tarafından 12 yıllığına ücretsiz olarak bağışlanan binanın  Kültür Merkezi olarak tadilatı ile geçti. Kültür Merkezi tadilatının tamamlanması ile birlikte projede tanımlanan aktiviteler hayata geçirilmeye başlandı. Bu aktivitelerin birebir anlatılmasından ziyade,aşağıda onlardan da söz edilecektir, proje ile hedeflenen unsurları genel ve özel amaçlar olarak satır başları ile anlatmak ve varmak istenilen sonuçlardan bahsedilecektir.

Genel amaçlar;

  Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde göç nedeni ile kaybolmaya yüz tutan Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak
  • Geleneksel el sanatları ve üretim aktivitelerinin geliştirilerek hem kaybolmaya yüz tutan zanaatların sürekliliğini sağlamak hem de bölgede istihdamı desteklemek
  • Kültürel değerlere sahip tarihi yapıların, belgelerin ve diğer yazılı olmayan (şarkılar, masallar, inanışlar, düğün, doğum,ölüm ritüelleri,söylenceler vb) unsurların envanter çalışması ile kayıt altına alınarak tüm kamu oyuna ve  gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,
  • Bölgedeki yerel ve kamu kuruluşları ve ilgili faaliyette bulunan ve kültürel yapının korunmasına yönelik çalışma yürütmek isteyen  bu yapılar arasında bilgi paylaşımına katkıda bulunmak,
  • Mevcut kültürel mirasın korunması’nın yanı sıra kaybolmaya yüz tutan belge ve yapıların belirlenerek koruma altına alınması ve alınmasının teşviki güncellenmesi
  • Kültürler arası diyalogun ve hoşgörü ortamının gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Bölgede kültürel turizmin geliştirilmesini teşvik ederek, hem bölgenin tanıtımını yapmak hem de bölgenin ekonomik koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamak,  Tarihi Taş Binalar, Bu Projeyle Hayat BulacakÖzel amaçlar;

   Kültürel mirasın korunmasına yönelik Kültür Merkezi’nin, Süryanilere ait bir mekanın tefrişatının ve donanımının sağlanması ve kurulmasını sağlamak,
   • Kültür Merkezinde Telkari, Dokuma ve Basmacılık, atölyeleri’nin kurulmasını sağlayarak, geleneksel Süryani el sanatlarının sürekliliğine katkıda bulunmak,
   • Süryanice Dil Eğitimi vermek,
   • Sözlü tarih ve taşınmaz envanterlerin saptanması çalışması ile bölgede kaybolmaya yüz tutan kültürel değerlerin envanterinin çıkarılmasını ve belgelenmesini sağlamak, elde edilen çalışma sonuçları bir tanıtım filmi ile sonuçlandırmak
   • Midyat köylerinde bulunan ve çevirisi yapılmamış Süryanice anıt ve kitapların çevrilmesi yapılacaktır. Yörede bulunan kilise, harabeler, mezarlarda bulunan çeşitli duvar ve taşlara oyulmuş yazılar veya doküman belge ve kitapların Süryanice’ den Türkçe’ ye çevrilmesi sağlanarak fotoğrafla belgelenip dosyalar halinde arşivlenecektir.
   • Seminer ve konferanslar aracılığı ile bölgedeki çok kültürlülük ortamında eşgüdümlü ve hoşgörü içinde yaşama koşullarını desteklemek,
   • Geleneksel yeme içme alışkanlıklarının geliştirilmesi ve korunması amacı ile Kültür Merkezinde kafe açılmasını sağlamak,
   • Üretilen ürünlerin satış ve pazarlamasında yol gösterici olmak
 • Anıtlı (HAH), Gülgöze (AYNWARDO) ve Alagöz (BAKISYAN) köylerinde kültürel turizmi geliştirme amaçlı kapasite geliştirme eğitimleri vermek


  Proje Kapsamında Açılışı Yapılan Süryani Kültür MerkeziYukarıda bahsettiğimiz proje uygulamaları için aşağıdaki ekip çalışmalar yürütecektir.

  1 Proje Koordinatörü,
  1 Merkez Müdür,
  4 Eğitmen,
  1 Muhasebeci,
  1 Proje Danışmanı, 1 Çevirmen,
  1 Kalkınma Uzmanı,
  1 Sanat Tarihi Uzmanı,
  1 Arkeolog,
  1 Göç Uzmanı,
  1 Sözlü Tarih Çalışanı

  Proje İle Beklenen Sonuçlar

  Proje Sonucunda ;

  1. 3 köyde yaşayan Süryanilerin kendi kültürel miraslarına sahip çıkmaları sağlanacak.
  2. Kültür Merkezi aracılığı ile kültürel mirasın korunmasında topluluk bilinci oluşturulması ve örnek model geliştirilmesi sağlanacak
  3. Süryani kültürünün, öncelikli hedef grubu olan Süryaniler tarafından geliştirilmesi ve sahiplenilmesi toplumsal öz güven duygusunun gelişimine hizmet edecek
  4. Sözlü tarih çalışması ile Süryanilerin bölgede yaşayan kesiminin geçmişine, geleneklerine, alışkanlıklarına ışık tutacak ve belgelenerek gelecek kuşaklara aktarımı sağlanacak.
  5. Kültür Merkezi aracılığı ile yerel istihdam ve kapasitenin geliştirilmesinde Süryani geleneksel üretim ilişkileri, el sanatları ve tarihsel doku’nun işlevlendirilmesi başlıklarında örnekler oluşturularak istihdama alternatif yaratılacaktır.
  6. Bölge insanının bir arada yaşama koşullarında barışçıl gelişim sağlanacak
  7. Geriye dönmek isteyen Süryani grupların geri dönüş süreçlerine kültürel ve fiziksel hazırlık yapılacak.


  YAYINLAR VE DİĞER VERİLER
  Bölgede Umutlar Yeşeriyor -(Resim Çekül Vakfı)

  1. Kültür Merkezi Kurulacak
  2. Telkari atölyesinde proje süresi boyunca 6 kurs düzenlenecek, 25-30 katılımcıya sertifika dağıtılacak. Kurs Dönemi sonunda yetenekli olan 5 -6 katılımcı atölyelerin işletmecileri olacaktır.
  3. Dokuma atölyesi aracılığı ile yine 6 kurs düzenlenecek 30-35 arası katılımcıya sertifika  verilecek Telkari atölyesinde olduğu gibi başarılı 6-8 katılımcı atölye’nin işletmecileri olacaktır.
  4. 4 sömestr boyunca dil kursunda  Süryanice dil eğitimi verilecek, 30-35 arası katılımcıya sertifika verilecektir.
  5. 50-60arası kursiyere resim, fotoğraf, müzik başlıklarında  15’ er günden toplam 180 gün kurs verilecek kurs sonunda katılım sertifikası dağıtılacaktır.
  6. 4 adet sergi organizasyonu tamamlanacaktır.
  7. Sözlü tarih çalışmasının sonucunda toplanan veriler basıma hazır halde düzenlenecek ve 2000 adet çoğaltılacak
  8. Taşınmaz Kültür Varlıklarına yönelik envanter belirleme çalışması tamamlanacak ve 3 köyde koruma altına alınması gereken yerler belirlenecektir.
  9. Tanıtım filmi çekilecek, 100 kopya çoğaltılacak ve Kültür Bakanlığı, Süryani Kurumları, Turizm Ofisleri ve bölgedeki diğer sivil toplum kuruluşlarına dağıtılacaktır.
  10. 3 köyde Kültürel turizme yönelik kapasite geliştirme eğitimleri tamamlanacak. Eğitimlere 35 hane katılacak.
  11. 4000 adet Kültür Merkezi Tanıtım Broşürü Bastırılacak
  12. 4000 adet Bölge tanıtım broşürü basılacak. ( İngilizce-Süryanice-Türkçe )
  13. 25-30 adet Kitap ve Broşürün çevirisi tamamlanacak
  14. 2000 adet rehber harita basılacak
  15. Bölgede kütüphane kurularak yaklaşık 1000 kitabın bağışı sağlanacak
  Turizm Danışma odası kurularak proje sonunda 4 grup gezisi organize edilecek

  Proje şu anda Kültür Merkezi’ni tamamlamak üzeredir. Atölyeler ise faaliyete geçmiş şu anda Telkari, Dokuma ve Dil kursunda toplam 22, Telkari 6, dokuma 6  ve Dil Kursu ise 10 katılımcı ile devam etmektedir. Diğer çalışmalar için ise uzman ekipler tarafında ön hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.

  Bize gönderdiği bilgiler için Proje Koordinatörü Sayın Özcan Dilmen'e teşekkür ederiz.

 
   

   


© Copyright 2008 www.suryaniler.com
tasarım: Web Tasarım