mara

             
 
YAZARLAR
Mezarlık Üzerine Süryani Kilisesi İstemiyoruz

Süryaniler Açısından Din ve Vicdan Özgürlüğü

Süryani-Keldani-Asuri Halkının Çığlığını Duyun

Benim Adım ...

Başın Sağolsun Türkiye: "Hepimiz Hrant'ız"

Sözlü Tarih Çalışmasına Katkıda Bulunalım

Midyat'ta Kültürel Bir Atılım

70 Yıl Önceki Şapka, 40 Yıldır Devam Eden Süreç

2004'e Girerken

Avrupa Birliği Uyum Süreci ve Süryaniler

hepsi

Diaspora Bayramları veya Aralık Özlemim

Hazan Ortasında Bir Ağaç veya Sonbahar Sendromum!

Kendi Vatanında Sürgün Edilen Bir Halk

Bir Doktorun Gözünden Irak'ta Yaşanan Felaket

Rant, Manastır Dinler mi?

Herşey Su ile Başladı

Gözyaşımız "Nakuşo'dan" Damlardı

Hayat Sohbetleri

Zamanın Dışında Gerçekliğin İçinde BAHE

Urfalı Efsuncu Orpheus - Bir Mozaiğin Macerası

Kurşun ve Yorgan

Deyr-Zafaran'ın Taşa Yazılı Mektupları

Tanrı Rahmeti ve 'Toprağı Bol Olmak'

Kendine Saklı Kitaplar

Taşların Barıştığı Hançepek

Benim Olmayan Kilise'nin...

Söyleyen ve Susan

Ben Kendim Değilim

hepsi

105.7 Süryanilerin Sesi

Benim Pehlivan Böceğim

İkinci Yarısından Seyredilen Bir Film

Burası BBC Londra

Aydın Olmak, Kendini Aydın Sanmak

Bir Evin Anımsattıkları

Ana Sütü Gibi Bedava

Samatya Kaçamakları

Baba ve Oyuncak

Bu Gece Bir Hayaletle Yaptığım Muhabbet

hepsi

Olmak Yolunda Sahip Olmak

İnsan Beden Giymiş Ruhtur

21 Şubat Dünya Ana Dil Günü Kutlu Olsun

Düşünsel İzlenimler

Mesih’in Doğuşu ve İçsel Barış

Kendini Beğenmişlik ve Ruhun İletişimi

Çocukluk Yılları ve Eve Özlem

Ruhani Ritüellerin Anlamı

Aynı Mekan ve Aynı İnsan

Bilgi, İdrak ve Hakikat

hepsi

Azınlık Kadını Olmak

Bir Sivil Tarih Çalışması; Mihail Kırılmaz

Dilde Destan, Yürekte Yara

Bahe ve Manastır

Tavandaki Çini

İsveç'ten mektubumuz var

Ûrmiye’den Ûrşinâ’ya bir Süryani portresi

Mardin Dillerin ve Dinlerin Şehri (Mi?)

Albert Sevinç Hadodo'ya Veda

Şimuni Diril'in Anısına

İşaya Ağabeyi (Üşür) Kaybettik

Rahip Aho'nun Şahidiyim,Süryani Halkının Şahidiyim

İki ateş arasında bir ayin hikayesi

Bir Avuç Dut

Kapı - Süryani'nin Bitmeyen Gözyaşı!

hepsi

Bir Düşün Peşine Düşmek

Süryani İsa'nın Hasret Rüzgarı

70. Yılında Yetmiş Bin Süryani

İnsan Yüreğinde Ne Arzuluyorsa Onu Konuşur

İsa Bakır ve Mektubu

İsa'nın Ağacını Aramak

Mor Afrem'in Hayatı

Siyah Elbiseli Süryani Kadınlar

Süryaniler ve Diyalog

Korku ve Kuşku

Bir Haberin Düşündürdükleri

Süryanilerin Son Güneşi: Metropolit Hanna Dolabani

Bir Toplum Nasıl Yok Olur?

Bu Öyküde Senden Bahsediliyor

Mor Gabriel'e Dokunmak

Mardin'de Eski Bir Gelenek: Hassit Merene

Oryantalist Maryus Bauer Mardin'de

Çicek Açmadan Meyve Vermek

Bir Süryani Halk Ozanı

Mor Şumuni ve 40-50 Kadar Süryani

Bütün Süryaniler Kimdir?

Midyat'ta Etnik Gruplar

Tespih Taneleri

Homojenliğin Gölgesinde Sıradan Süryaniler

Sabro'nun İlk Sayısına Dair

Patrik: Dua Türkçe Yapılacak Süryanice Yok

Rahibeler Nasıl Serbest Bırakıldı?

Februniye'nin Önündeki Yol

Kaçırılan Metropolitlerin Katili İstanbulda mı?

Kaçırılan Metropolitler Üzerine Bir İnceleme

 
 
Şabo Boyacı / MEZARLIK ÜZERİNE SÜRYANİ KİLİSESİ İSTEMİYORUZ
Bu topraklarda binlerce yıldır yaşayan Süryani halkı olarak görsel ve basılı medya organlarda çıkan “Süryanilere Kilise İnşası İçin Yeşilköy Latin Katolik Mezarlığı Tahsis Ediliyor” başlıklı haberi üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. İstanbul’da yaşayan Süryanilerin yıllardır dile getirdiği kilise taleplerinin bu şekilde sorunlu bir arsanın tahsis edilmesi ile giderilmeye çalışılması büyük bir skandaldır. Süryaniler olarak başka bir toplumun sahip olduğu bir mezarlık arsası üzerine kilise inşa etmeyi kabul edemiyoruz. Üstelik verilen arsanın yıllardır Yeşilköy’de, Bakırköy'de Süryanilere kiliselerini kullandırtan Latin Katolik toplumuna ait olması üzüntümüzü binlerce kat arttırmaktadır.

Daha yakın bir zamanda 1700 yıllık Mor Gabriel Manastırı’nın sahip olduğu topraklar için işgalci kararını veren Yargıtay’ın haksız kararı ortada dururken İstanbul’da başka bir topluma ait bir mezarlık arsasının Süryanilere kilise tahsisi için verilmesini Süryanilere verilmiş bir sus payı olduğunu düşünmekteyiz. Siyasi irade bu skandal kararın ardından Süryanilere ve kamuoyuna şirin gözükebilmek için çeşitli göz boyama çabaları içine girmiştir. Mardin ve Diyarbakır Süryani metropolitine hoşgörü ödülü verilmesi, Süryani patriklik makamının Suriye’den Türkiye’ye geri getirilme çalışması ve en son skandal arazi tahsisi bu çabalara örnektir.

Süryani kurum ve bireyleri olarak Süryanilere, başka bir toplumun hakkı olan ve onlar için çok manevi anlamlar taşıyan mezarlığın tahsis edilmesini kesinlikle onaylamıyoruz. Süryanilerin kilise kurmak hakkıdır ama bizler böyle bir çözüm istemiyoruz. Tahsis edilen bu mezarlık arsasının gerçek sahiplerinde kalmasını talep ediyor ve kilise için Süryanilere sorunsuz bir arazinin tahsis edilmesini bekliyoruz. Ayrıca başkalarına ait sorunlu bir arsaya kilise inşa etmenin İstanbul Süryani Vakfı’nca verilebilecek onayını içimize sindiremiyor ve vakfın kendilerine verilen bu mezarlık üzerine bir Süryani Kilisesi inşa etmeyi kabul etmeyeceğini deklare etmesini umuyoruz. Bunu Latin Katolik toplumunun ölülerine bir saygısızlık olarak kabul ediyoruz. Süryaniler olarak siyasi iktidar ve Süryaniler tarafından Latin Katolik toplumuna yapılacak bu haksızlığa şiddetli biçimde itiraz ediyoruz.

Tıpkı Mor Gabriel Manastırı’na ait topraklar gibi başka ait bir topluma ait bir arsanın bu şekilde gasp edililerek Süryanilere kilise inşası için verilmesi yanlışından bir an önce dönülmesini talep ediyoruz

*Metnin imzacıları adına Şabo Boyacı, http://twitter.com/saboboyaci

Kaynak : Evrensel Gazetesi  

Bu Konuyla ilgili Hürriyet Daily News'ta Çıkan Yazı :Church Land Rises Syriac's Reactions

**Süryani Kadim Vakfı Yönetim Kurulu Bilgi Notu: Vakıf üyeleri, kendilerine tahsis edilebilecek böylesine hassas bir arsa mülkiyeti üzerinde, ayinlerini aynı kilisede yaptıkları kardeş Latin Katolik toplumu ile bir konsensus oluşturmadan tasarrufta bulunmayacaklarını deklare etmiştir

 
   

   


© Copyright 2008 www.suryaniler.com
tasarım: Web Tasarım