YAZARLAR
Mezarlık Üzerine Süryani Kilisesi İstemiyoruz

Süryaniler Açısından Din ve Vicdan Özgürlüğü

Süryani-Keldani-Asuri Halkının Çığlığını Duyun

Benim Adım ...

Başın Sağolsun Türkiye: "Hepimiz Hrant'ız"

Sözlü Tarih Çalışmasına Katkıda Bulunalım

Midyat'ta Kültürel Bir Atılım

70 Yıl Önceki Şapka, 40 Yıldır Devam Eden Süreç

2004'e Girerken

Avrupa Birliği Uyum Süreci ve Süryaniler

hepsi

Diaspora Bayramları veya Aralık Özlemim

Hazan Ortasında Bir Ağaç veya Sonbahar Sendromum!

Kendi Vatanında Sürgün Edilen Bir Halk

Bir Doktorun Gözünden Irak'ta Yaşanan Felaket

Rant, Manastır Dinler mi?

Herşey Su ile Başladı

Gözyaşımız "Nakuşo'dan" Damlardı

Hayat Sohbetleri

Zamanın Dışında Gerçekliğin İçinde BAHE

Urfalı Efsuncu Orpheus - Bir Mozaiğin Macerası

Kurşun ve Yorgan

Deyr-Zafaran'ın Taşa Yazılı Mektupları

Tanrı Rahmeti ve 'Toprağı Bol Olmak'

Kendine Saklı Kitaplar

Taşların Barıştığı Hançepek

Benim Olmayan Kilise'nin...

Söyleyen ve Susan

Ben Kendim Değilim

hepsi

105.7 Süryanilerin Sesi

Benim Pehlivan Böceğim

İkinci Yarısından Seyredilen Bir Film

Burası BBC Londra

Aydın Olmak, Kendini Aydın Sanmak

Bir Evin Anımsattıkları

Ana Sütü Gibi Bedava

Samatya Kaçamakları

Baba ve Oyuncak

Bu Gece Bir Hayaletle Yaptığım Muhabbet

hepsi

Olmak Yolunda Sahip Olmak

İnsan Beden Giymiş Ruhtur

21 Şubat Dünya Ana Dil Günü Kutlu Olsun

Düşünsel İzlenimler

Mesih’in Doğuşu ve İçsel Barış

Kendini Beğenmişlik ve Ruhun İletişimi

Çocukluk Yılları ve Eve Özlem

Ruhani Ritüellerin Anlamı

Aynı Mekan ve Aynı İnsan

Bilgi, İdrak ve Hakikat

hepsi

Azınlık Kadını Olmak

Bir Sivil Tarih Çalışması; Mihail Kırılmaz

Dilde Destan, Yürekte Yara

Bahe ve Manastır

Tavandaki Çini

İsveç'ten mektubumuz var

Ûrmiye’den Ûrşinâ’ya bir Süryani portresi

Mardin Dillerin ve Dinlerin Şehri (Mi?)

Albert Sevinç Hadodo'ya Veda

Şimuni Diril'in Anısına

İşaya Ağabeyi (Üşür) Kaybettik

Rahip Aho'nun Şahidiyim,Süryani Halkının Şahidiyim

İki ateş arasında bir ayin hikayesi

Bir Avuç Dut

Kapı - Süryani'nin Bitmeyen Gözyaşı!

hepsi

Bir Düşün Peşine Düşmek

Süryani İsa'nın Hasret Rüzgarı

70. Yılında Yetmiş Bin Süryani

İnsan Yüreğinde Ne Arzuluyorsa Onu Konuşur

İsa Bakır ve Mektubu

İsa'nın Ağacını Aramak

Mor Afrem'in Hayatı

Siyah Elbiseli Süryani Kadınlar

Süryaniler ve Diyalog

Korku ve Kuşku

Bir Haberin Düşündürdükleri

Süryanilerin Son Güneşi: Metropolit Hanna Dolabani

Bir Toplum Nasıl Yok Olur?

Bu Öyküde Senden Bahsediliyor

Mor Gabriel'e Dokunmak

Mardin'de Eski Bir Gelenek: Hassit Merene

Oryantalist Maryus Bauer Mardin'de

Çicek Açmadan Meyve Vermek

Bir Süryani Halk Ozanı

Mor Şumuni ve 40-50 Kadar Süryani

Bütün Süryaniler Kimdir?

Midyat'ta Etnik Gruplar

Tespih Taneleri

Homojenliğin Gölgesinde Sıradan Süryaniler

Sabro'nun İlk Sayısına Dair

Patrik: Dua Türkçe Yapılacak Süryanice Yok

Rahibeler Nasıl Serbest Bırakıldı?

Februniye'nin Önündeki Yol

Kaçırılan Metropolitlerin Katili İstanbulda mı?

Kaçırılan Metropolitler Üzerine Bir İnceleme

 
 
Can Nacar / BÜTÜN SÜRYANİLER KİMDİR?

Türkiyeli Süryaniler önce 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimi daha sonra da yeni anayasa çalışmaları vesilesiyle siyaset sahnesinde daha görünür oldu. Süryani sivil toplum kuruluşları, vakıf temsilcileri ve siyasetçiler verdikleri röportajlar ve kaleme aldıkları basın açıklamaları ile Süryani toplumuna ve ülke gündemine dair görüşlerini kamuoyu ile sıkça paylaşıyorlar. Kimi zaman çok farklı düşüncelerde olsalar da bu kişi ve kuruluşların çoğunun söylemlerindeki ortak nokta Süryani halkının tümünü temsil etme/desteğini arakasına alma ve dolayısıyla onun adına konuşabilme iddiası. Örneğin geride bıraktığımız ay içinde TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na önerilerini sunan Süryani heyetinde bulunan A*** N*** komisyondaki görüşmeden sonra yaptığı açıklamada meclise gelen heyetin bütün dünyadaki Süryaniler adına orada olduğunu belirtiyordu.

Benzer vurgular son milletvekili genel seçimi öncesinde siyasi yelpazenin farklı noktalarında bulunan Süryani aktörler tarafından da yapılmıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi’nden milletvekili aday adayı olan (*****  ****) verdiği bir röportajda şöyle diyordu: “Benim adaylığım şu an 82 ülkede izleniyor… Adaylığımdan haberdar olmayan hiçbir Süryani yoktur. 4 milyona yakın Süryani bunu izliyor. Hepsinin de referansı var bana.” Aynı günlerde, öncülüğünü İzmir Süryani Platformu’nun yaptığı 15 Süryani derneği ise bir bildiri kaleme alarak Süryani halkının Ferit Markus Ürek’in aday adaylığına destek vermediğini ilan ediyordu.

Yukarıda değindiğimiz üç örnek, özellikle de son ikisi, Türkiye’deki Müslüman olmayan azınlıkları homojen toplumsal gruplar olarak gören yaygın anlayışın kimi Süryani aktörler tarafından kendi pozisyonlarını güçlendirmek adına nasıl yeniden üretildiğini gösteriyor. Bir milletvekili aday adayı ve bir grup sivil toplum kuruluşu, Süryani toplumunu oluşturan bireylerin farklı yaşam deneyimleri ve dünya görüşleri olduğu gerçeğini bir yana bırakarak dünyanın dört bir yanına tespih taneleri gibi dağılmış milyonlarca insanın aynı kişinin adaylığını desteklediğini/desteklemediğini iddia edebiliyor. Kısacası bir yandan Süryanilerin demokratik hakları için söylem üretilip mücadele edilirken diğer yandan toplumun kendi içindeki farklı sesler ya duymazdan geliniyor ya da farklı sesler olup olmadığı sorgulanmıyor bile. Zaten neden yapılsın ki böyle bir sorgulama? Ne de olsa hepimiz aynıyız…

Bütün bunlar daha demokratik bir ülkede yaşamayı arzu eden Türkiyeli Süryanilerin aynı zamanda daha demokratik bir Süryani toplumu için mücadele etmeleri gerektiğine işaret ediyor. Sanırım bu mücadelenin önemli bir ayağı da tekleştirici söylem ve pratikler üreten tüm kişi ve kurumlara toplumun homojen olmadığını, adlarına konuştukları bazı insanların kendilerininkinden farklı görüş, talep ve beklentileri olduğunu/olabileceğini altını çizerek ‘hatırlatmak’.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2012

 
   

   


© Copyright 2008 www.suryaniler.com
tasarım: Web Tasarım