mara

             
 
YAZARLAR
Mezarlık Üzerine Süryani Kilisesi İstemiyoruz

Süryaniler Açısından Din ve Vicdan Özgürlüğü

Süryani-Keldani-Asuri Halkının Çığlığını Duyun

Benim Adım ...

Başın Sağolsun Türkiye: "Hepimiz Hrant'ız"

Sözlü Tarih Çalışmasına Katkıda Bulunalım

Midyat'ta Kültürel Bir Atılım

70 Yıl Önceki Şapka, 40 Yıldır Devam Eden Süreç

2004'e Girerken

Avrupa Birliği Uyum Süreci ve Süryaniler

hepsi

Diaspora Bayramları veya Aralık Özlemim

Hazan Ortasında Bir Ağaç veya Sonbahar Sendromum!

Kendi Vatanında Sürgün Edilen Bir Halk

Bir Doktorun Gözünden Irak'ta Yaşanan Felaket

Rant, Manastır Dinler mi?

Herşey Su ile Başladı

Gözyaşımız "Nakuşo'dan" Damlardı

Hayat Sohbetleri

Zamanın Dışında Gerçekliğin İçinde BAHE

Urfalı Efsuncu Orpheus - Bir Mozaiğin Macerası

Kurşun ve Yorgan

Deyr-Zafaran'ın Taşa Yazılı Mektupları

Tanrı Rahmeti ve 'Toprağı Bol Olmak'

Kendine Saklı Kitaplar

Taşların Barıştığı Hançepek

Benim Olmayan Kilise'nin...

Söyleyen ve Susan

Ben Kendim Değilim

hepsi

105.7 Süryanilerin Sesi

Benim Pehlivan Böceğim

İkinci Yarısından Seyredilen Bir Film

Burası BBC Londra

Aydın Olmak, Kendini Aydın Sanmak

Bir Evin Anımsattıkları

Ana Sütü Gibi Bedava

Samatya Kaçamakları

Baba ve Oyuncak

Bu Gece Bir Hayaletle Yaptığım Muhabbet

hepsi

Anlam ve Maksat

Temiz Yürek ve Verdiklerimiz

Anlamak ve Anlayan Sevgi

Yaşamın Amacı

Süryani Kültürüne Göre Tevazu

2020 Yılı Karşılaması

Özgünlük ve Farklılıklar

Din ve Sosyal Adalet

Özün Gürleşmesi ve Diyar-i Cibran

Süryanicenin Anlam Derinliği

hepsi

Azınlık Kadını Olmak

Bir Sivil Tarih Çalışması; Mihail Kırılmaz

Dilde Destan, Yürekte Yara

Bahe ve Manastır

Tavandaki Çini

İşaya Ağabeyi (Üşür) Kaybettik

Şimuni Diril Anısına

Rahip Aho'nun Şahidiyim,Süryani Halkının Şahidiyim

İki ateş arasında bir ayin hikayesi

Bir Avuç Dut

Kapı - Süryani'nin Bitmeyen Gözyaşı!

Fotoğrafçılığı Bir Süryani'den Öğrenmek

Şırnak'a bir tek Keldani'yi çok gördüler

Süryani Halkının Yalnızlığı

Umudu Karartmadan Yaşayabilmek

hepsi

Bir Düşün Peşine Düşmek

Süryani İsa'nın Hasret Rüzgarı

70. Yılında Yetmiş Bin Süryani

İnsan Yüreğinde Ne Arzuluyorsa Onu Konuşur

İsa Bakır ve Mektubu

İsa'nın Ağacını Aramak

Siyah Elbiseli Süryani Kadınlar

Süryaniler ve Diyalog

Korku ve Kuşku

Bir Haberin Düşündürdükleri

Süryanilerin Son Güneşi: Metropolit Hanna Dolabani

Bir Toplum Nasıl Yok Olur?

Bu Öyküde Senden Bahsediliyor

Mor Gabriel'e Dokunmak

Mardin'de Eski Bir Gelenek: Hassit Merene

Oryantalist Maryus Bauer Mardin'de

Çicek Açmadan Meyve Vermek

Bir Süryani Halk Ozanı

Mor Şumuni ve 40-50 Kadar Süryani

Bütün Süryaniler Kimdir?

Midyat'ta Etnik Gruplar

Tespih Taneleri

Homojenliğin Gölgesinde Sıradan Süryaniler

Sabro'nun İlk Sayısına Dair

Patrik: Dua Türkçe Yapılacak Süryanice Yok

Rahibeler Nasıl Serbest Bırakıldı?

Februniye'nin Önündeki Yol

Kaçırılan Metropolitlerin Katili İstanbulda mı?

Kaçırılan Metropolitler Üzerine Bir İnceleme

 
 
Rıza Zelyurt / SÜRYANİLERİ YENİDEN KAZANMALIYIZ
Gazetelere yansıyan silahlı düğün fotoğrafları, bana çok önemli bir olguyu hatırlattı: Süryani yurttaşlarımız... Belçika'da yaşayan iki Süryani genci Mecit ile Estel evlenme kararı almışlar. Bunların ailesi 500 kişilik bir grupla Avrupa'dan kalkıp Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'ndeki Cevizağacı Köyü'ne gelmişler.

Cevizağacı Köyü; Süryani kökenli yurttaşlarımızın yaşadığı bir köy iken boşalmış, gitmiş. Aradan onlarca yıl geçtikten sonra buradan göçenler; düğünlerini burada yapmışlar.

Bölgedeki Jirki, Gevrani, Ertuşi aşiretlerinin reisleri de düğüne gelmişler. Düğünde bir aşiret 100 kurşun yakarsa, öbürü 150 yakarak yarışır ya... İş, düğünde neredeyse askeri tatbikat boyutuna varmış. İşte bölgedeki feodal yapının yarattığı bir resim... Bizim baştan beri çözülmesini yazdığımız konulardan birisi de budur.

SÜRYANİLER KİMDİR

Süryaniler; yeryüzündeki en eski Hıristiyanlardır. Bunlar; Süryanice denilen bir dille konuşurlar ki İsa Mesih bu dille konuşmuştur. Bugün Suriye'de 300-500 bin arası Süryani olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca Irak, İran, Lübnan, İsrail gibi ülkelerde de yaşıyorlar. Türkiye'deki Süryaniler, özellikle 1980'den sonra hızla Avrupa ülkelerine göçtüler. Bir yandan bölgedeki gericilerin baskısı, bir yandan terör, bir yandan korucular/güvenlik güçleri... Böylece Süryani köyleri boşaldı. Sadece İsveç'te 100 bin Süryani bulunuyor. İsveç'in önceki Eğitim Bakanı İbrahim Baylan, bir Süryani idi. Avrupa'nın diğer ülkelerine Türkiye'den göç eden Süryaniler saçılmış durumdalar. Ülkemizde ise, büyük bölümü Mardin bölgesi olmak üzere 15 bin kadar Süryani yaşamaktadır.

Halbuki Süryanilerin ata yurtları bizim topraklarımız içindedir. En eski Hıristiyanlığı temsil eden Süryani Kilisesi; Süryani-i Kadim Kilisesi olarak adlandırılır. Bu kilisenin merkezi de Hatay (Antakya) şehridir.
Dünyada ilk kurulan kilise ise Midyat'ın Hah (Anıtlı) Köyü'nde bulunuyor ki bu bile turizm ve kültür açısından başlıbaşına bir olaydır.

PATRİK ANTAKYA'YA GETİRİLMELİ

Cumhuriyetin ilanından sonra; dinsel kurumlara karşı düzenleme yapılırken Süryani patrikliği de ortadan kaldırılmış. Ve bu yüzden de süryani Patriği Şam'a gitmiş. Böylece patriklik geçici olarak Şam'da oluşmuş. Şu an Süryani Kilisesi Patriği 1. İgnatyos Zekka Ayvaz Şam'da bulunuyor.

Türkiye'deki Süryani yurttaşlarımızın din hizmetini ise 4 metropolit yürütüyor. Midyat Tur-Abdin metropoliti Samuel Aktaş, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, İstanbul-Ankara-İzmir Metropoliti Yusuf Çetin, Adıyaman Metropoliti Melke Ürek. Bütün bunlar, Şam'daki patriğe bağlılar.

Avrupa'da yüz binlerce bağlısı bulunan böyle bir patrikliğin Şam'da kalması Türkiye açısından artık yanlıştır. Küstürüp kızdırıp kırıp kaçırdığımız Süryani yurttaşlarımızı ata yurtlarına geri getirmek Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci görevlerinden birisidir. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, bu işe bir an önce el atarak sorunu Bakanlar Kurulu'na getirmelidir.

'SİZ GAVURSUNUZ'

Düğünde Silah Sıkan KorucularSüryani yurttaşlarımıza baskı, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarına kadar gidiyor. Buradaki Müslümanlar; Süryanileri 'Pis Süryani! Siz Gavursunuz!' gibi sözlerle aşağılamışlar, basmışlar, ezmişler. Müslüman çocukları; okullarda Süryani çocuklarına hakaretler yağdırmışlar. Çevre baskısı ile terör ve güvenlik güçlerinin karşılıklı baskıları yüzünden bu insanlar ata yurtlarından kopmak zorunda kalmışlar.
Şimdi bizlere düşen; bu hatayı tamir etmektir.

İşte, Avrupa'ya giden Süryaniler; buradan bir işaret verilmesi durumunda binlerce yıldır yaşadıkları topraklara dönecekler. Bunun işaretlerinden birisi de o tüfekli, tabancalı düğün. Lakin; o sıkılan kurşunlarla Süryanilerin bir ilgisi yok.

GEBRO TOKGÖZ ANLATTI

Bana bu bilgileri Midyatlı Gebro Tokgöz verdi.Demokrat bir insan olan Gebro Tokgöz, 2007 seçimlerinde CHP'den Mardin milletvekilliğine aday olmuş ama seçilememiş. Önümüzdeki dönemde CHP; Süryani bir yurttaşımızı Meclis'e taşıyarak kendisine yakışanı yapmalıdır.

35-40 yıl öncesine kadar Midyat'ın yüzde 98'i Süryani imiş. Bugün ise kala kala 100 aile kalmış.
Eskiden Süryaniler demircilik, terzilik, kuyumculuk, marangozluk, dokumacılık gibi işleri yapıyorlarmış. Gebro Tokgöz, yetenekli bir gümüş ustası. Midyat'taki Süryaniler; şu an günü kurtarmaya çalışıyormuş. 50 Süryani gencinin tümü işsizmiş. Benim, geri dönüşü sormam üzerine Gebro Tokgöz diyor ki: 'Daha bizim gençler işsizken geri dönenler ne yapacak ki...'

Devletimiz; bir palan yaparak Süryanileri yeniden bu toprakların mutlu yurttaşları haline getirmelidir. Eski Süryani evleri gibi kırık Süryani gönüllerini de onarmak bizi bekliyor...

Güncelleme Tarihi:25 Temmuz 2008

Kaynak: Güneş Gazetesi 

 
   

   


© Copyright 2008 www.suryaniler.com
tasarım: Web Tasarım