YAZARLAR
Mezarlık Üzerine Süryani Kilisesi İstemiyoruz

Süryaniler Açısından Din ve Vicdan Özgürlüğü

Süryani-Keldani-Asuri Halkının Çığlığını Duyun

Benim Adım ...

Başın Sağolsun Türkiye: "Hepimiz Hrant'ız"

Sözlü Tarih Çalışmasına Katkıda Bulunalım

Midyat'ta Kültürel Bir Atılım

70 Yıl Önceki Şapka, 40 Yıldır Devam Eden Süreç

2004'e Girerken

Avrupa Birliği Uyum Süreci ve Süryaniler

hepsi

Diaspora Bayramları veya Aralık Özlemim

Hazan Ortasında Bir Ağaç veya Sonbahar Sendromum!

Kendi Vatanında Sürgün Edilen Bir Halk

Bir Doktorun Gözünden Irak'ta Yaşanan Felaket

Rant, Manastır Dinler mi?

Herşey Su ile Başladı

Gözyaşımız "Nakuşo'dan" Damlardı

Hayat Sohbetleri

Zamanın Dışında Gerçekliğin İçinde BAHE

Urfalı Efsuncu Orpheus - Bir Mozaiğin Macerası

Kurşun ve Yorgan

Deyr-Zafaran'ın Taşa Yazılı Mektupları

Tanrı Rahmeti ve 'Toprağı Bol Olmak'

Kendine Saklı Kitaplar

Taşların Barıştığı Hançepek

Benim Olmayan Kilise'nin...

Söyleyen ve Susan

Ben Kendim Değilim

hepsi

105.7 Süryanilerin Sesi

Benim Pehlivan Böceğim

İkinci Yarısından Seyredilen Bir Film

Burası BBC Londra

Aydın Olmak, Kendini Aydın Sanmak

Bir Evin Anımsattıkları

Ana Sütü Gibi Bedava

Samatya Kaçamakları

Baba ve Oyuncak

Bu Gece Bir Hayaletle Yaptığım Muhabbet

hepsi

Kendini Beğenmişlik ve Ruhun İletişimi

Çocukluk Yılları ve Eve Özlem

Ruhani Ritüellerin Anlamı

Aynı Mekan ve Aynı İnsan

Bilgi, İdrak ve Hakikat

Cudi Dağının Sefine Doruklarında

Hayat ve Kurallar

Süryani Kültüründe İdari Yaklaşımlar

Depremin Düşündürdükleri

Süryani kültürünün Tarihsel Önemi ve Katkıları

hepsi

Azınlık Kadını Olmak

Bir Sivil Tarih Çalışması; Mihail Kırılmaz

Dilde Destan, Yürekte Yara

Bahe ve Manastır

Tavandaki Çini

Ûrmiye’den Ûrşinâ’ya bir Süryani portresi

Mardin Dillerin ve Dinlerin Şehri (Mi?)

Albert Sevinç Hadodo'ya Veda

Şimuni Diril'in Anısına

İşaya Ağabeyi (Üşür) Kaybettik

Rahip Aho'nun Şahidiyim,Süryani Halkının Şahidiyim

İki ateş arasında bir ayin hikayesi

Bir Avuç Dut

Kapı - Süryani'nin Bitmeyen Gözyaşı!

Fotoğrafçılığı Bir Süryani'den Öğrenmek

hepsi

Bir Düşün Peşine Düşmek

Süryani İsa'nın Hasret Rüzgarı

70. Yılında Yetmiş Bin Süryani

İnsan Yüreğinde Ne Arzuluyorsa Onu Konuşur

İsa Bakır ve Mektubu

İsa'nın Ağacını Aramak

Mor Afrem'in Hayatı

Siyah Elbiseli Süryani Kadınlar

Süryaniler ve Diyalog

Korku ve Kuşku

Bir Haberin Düşündürdükleri

Süryanilerin Son Güneşi: Metropolit Hanna Dolabani

Bir Toplum Nasıl Yok Olur?

Bu Öyküde Senden Bahsediliyor

Mor Gabriel'e Dokunmak

Mardin'de Eski Bir Gelenek: Hassit Merene

Oryantalist Maryus Bauer Mardin'de

Çicek Açmadan Meyve Vermek

Bir Süryani Halk Ozanı

Mor Şumuni ve 40-50 Kadar Süryani

Bütün Süryaniler Kimdir?

Midyat'ta Etnik Gruplar

Tespih Taneleri

Homojenliğin Gölgesinde Sıradan Süryaniler

Sabro'nun İlk Sayısına Dair

Patrik: Dua Türkçe Yapılacak Süryanice Yok

Rahibeler Nasıl Serbest Bırakıldı?

Februniye'nin Önündeki Yol

Kaçırılan Metropolitlerin Katili İstanbulda mı?

Kaçırılan Metropolitler Üzerine Bir İnceleme

 
 
Malfono Yusuf Beğtaş / AZİZ MOR AFREM'DEN ÖĞÜTLER VE UYARILAR

Kendinden memnun olma ki, idarecilerin kuşkuya düşmesin.

Minnet yapma ki, kangren çağırılmayasın.

Sopan çok sert olmasın ki, kovalamasın, kaçırmasın ve dağıtmasın.

Sesin haşin olmasın ki, duyanı vahşi davranmaya sevk etmesin.

Sözün sert olmasın ki,  ters karşılanmayasın.

Nefsini sevme ki, seni yalnız başına bırakmasınlar.

Söylemin tehditkâr olmasın ki, aynısını duymayasın.

Kardeşlerine üstünlük taslama ki, sözlerini aşağılamasınlar.

Yakınlarına hava atma ki, liderliğini hor görmesinler.

Tevazuyu hor görme, çünkü onsuz kimse galip gelemez.

Sertliğinle gurur duyma ki, onu sevip de galip gelen yoktur.

Kibarlığı hor görme ki, yanlış yere hoşnutluğunu kaçırmayasın.

Rahatlığı değersiz sayma ki, verdiği rahatı kaçırmayasın.

Merhameti bırakma ki, merhametten dışlanmayasın.

Erdemi reddetme ki, uzaklaşınca onu aramayasın.

Yoksuldan iğrenme ki, Rabbin senden tiksinmesin.

Yardımını esirgeme ki, sıkıntısında yargılanmayasın.

Hakikate sessiz kalarak zengin olana yaranmaya yeltenme.

Büyük birisinden utanma uğruna Rabbin gerçeğini gizleme.

İnatçı olanın konuşmaları seni endişelendirmesin.

Hilebaz ve düzenbaz olanın ağına takılma.

Riyakâr olanın tuzağına düşme.

Kendini geliştirmemiş olandan ötürü istikrarın sarsılmasın.

Kendini düzeltmemiş olandan uyuşukluğun etkilenmesin.

Saflığını bulandırmak isteyenin nasihatini kabul etme.

Düzenini bozmak isteyenin nasihatine kulak asma.

Güzel olmayan öğütlere çocuk gibi kanma.

Aklın senden yüksek olan şeylere bakmasın ve odaklanmasın.

Gözün çapkın olmasın ki, çarpık bakmasın.

Kulağın kelimelere şuursuzca eğilmesin.

Güzel olmayan işlere elin koşmasın.

Beyhudeliğin patikalarında ayakların sarsılmasın.

Senin tarzından uzak elbise giyme.

Sofrana uygun olmayan çeşnileri arzulama.

Kazandığın itibarlar, seni oburca şımartmasın.

Hiçbir şeyi iştahla yeme ki, beslenmen bozulmasın.

Dilenmeye tamah etme ki, hesap vereceksin.

Savurganlığı sevme ki, nimete zülüm edenlerden olmayasın.

Sarhoşluğu sevme ki, rezil rüsva olmayasın!

Süryanice’den Çeviren Yusuf Beğtaş 1


1 İlginç Bir Tesadüf: Tarihin kuytu bir köşesinde tarihi bir olay. Denilir ya, tarih tekerrür eder. Yaşanınca daha çok anlaşılır. Günümüzde korona virüs salgını hayatı nasıl etkisi altına aldıysa, takvimin sayfaları geriye doğru sarıldığında 9 Haziran 373 yılı da, tıpkı böyle bir gündü. Urfa’da ölümcül veba salgını insanları kırarken, topladığı yardımlarla salgına yakalanan insanlara sahip çıkarken, bir yerden başka bir yere koşarken, ölümcül salgının pençesinden insanları kurtarmaya gayret gösterirken, kendisi de salgına yakalanan ve bu nedenle vefat eden tarihsel bir şahsiyet. 

O tarihsel şahsiyet edebiyat ve ruhaniyetin sembolü, ETKİN DİĞERGAMLIĞIN şiari Aziz Mor Afrem’den başkası değildir. 

Nusaybin, tarihte bir kültür şehriydi. Süryani literatüründe, ‘Üstadlar Şehri ܡܕܝܼܢܰܬ ܡܰܠܦ̈ܢܐve ‘‘Anlamlar Şehri ܡܕܝܼܢܰܬ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ’’gibi çok önemli iki isimle adlandırılmaktadır.

Nusaybin’de doğan Aziz Mor Afrem (303-373) Süryani edebiyatının düşünce dünyasına metafizik boyutlar kazandıran, evrensel üne sahip ölümsüz ve aziz bir şahsiyettir. Tarihte ün salmış olan Nusaybin Okulunda 38 yıl hocalık ve idarecilik yaptı. Süryani edebiyatının en gözde ekoludur. Bu edebiyatın yarattığı ruhaniyetin derin ve geniş kalemlerinden birisidir. Aklıyla ve gönlüyle yazdığı binlerce edebi, ebedi şiirin/nesrin/eserin sahibidir.

363’te Persler Nusaybin’i istila edince, Mor Afrem arkadaşlarıyla birlikte Urfa’ya sığınır. Burada sürgün bir yaşam sürer. Urfa’nın bir manastırında rahip olur. Edebi ve kültürel faaliyetlerine Urfa okulunda devam eder. Ancak 373 yılında Urfa'da kötü bir açlık olur. Bu açlık sebebiyle veba türünde ölümcül bir salgın insanları kırmaya başlar. Bu ölümcül salgın esnasında topladığı yardımlarla salgına yakalanan insanlara sahip çıkarken, bir yerden başka bir yere tedavilerine koşarken, sonunda kendisi de bu ölümcül salgına yakalanmış olur.

Bitap düşmüş fiziksel bedeni bu ölümcül salgının ağırlığına çok fazla direnemez. 9 Haziran 373’de fani hayata gözlerini yumar. Ebediyete intikal eder. Ama zengin edebiyatı ve ruhaniyeti düşünceleri hala sulamaya devam etmektedir. Hakkaniyet ışığını yayan ruhu ışıklar içinde şad olsun. 

Misyonu içinde çözülen ve misyonu uğruna ölen Mor Afrem’in manevi anısı önünde büyük bir huşu ve saygıyla ruhumun düğmelerini ilikleyerek eğiliyorum.

Mor Afrem’in vefatı olan 9 Haziran 373 gününün anısına, Süryanice’den Türkçe’ye çevirdiğim öğütlerini ve uyarılarını burada yayınlıyorum!

Yazar: Malfono Yusuf Beğtaş ; Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020

 
   

   


© Copyright 2008 www.suryaniler.com
tasarım: Web Tasarım