Renkler Solmasın Kültürler Kaybolmasın

             
 
KÜLTÜR / SANAT
KEVKEB MEDINHO (ŞARK YILDIZI)

Etnik ve Dinsel Azınlıklar - Baskın ORAN

Yok Hükmündeki Millet-i Mahkumeler

1912'de Şark Yıldızı Gazetesi

Süryani Edebiyatının 2000 Yıllık Geçmişi

Süryani Mistizmi Kitabı

Risk Altındaki Süryani Mimari Mirası Yayınlandı

Ufuklarımın Manastırı

Süryanice Kitap: Savaşın ve Umudun Tesellisi

Kadim Halk Süryanilerden Şlomo

Keldaniler ve Diyarbakır

Soğan Kabukları ve Adıyaman'ın Öteki Tarihi

İstanbul Süryanilerine Bakış:Mazlum ve Makul

Süryani Kadınların Acılarına Işık Tutmaya Çalıştım

Azınlık Malları Nasıl Türkleştirildi

Bir Süryaninin Askerlik Anıları

Barışa Emanetiz

Kutsal Ruhun Kavalı Mor Efrem

Geçmişten Günümüze Mardin Müzisyenleri

Yok Sayılan Bir Halk

Süryaniler

Süryanilerin Tarihi

Süryani Mutfak Kültürü ve Yemekleri

Mor Gabriel Manastırı: 1600 Yıllık Gelenek

Horepiskopos Aziz Günel'in Hatıratı

Süryaniler: İsa'nın Konuştuğu Dili Konuşanlar

Tarihleri, Kültürleri ve İnançlarıyla Süryaniler

Makbul Vatandaş ve Ötekiler

Yeni Medyada Nefret Söylemi

Anadolu'nun Evlatları -Yüzyılın Tanıkları

Doğu'nun Işığı Abu'l Faraç

Adını Unutan Ülke

Affet Bizi Marin

Bu Köşedeki Adam

Doğunun Kapısı Diyarbakır

6-7 Eylül Olayları Fotoğraflar Belgeler

Süryaniler ve Süryanilik I-II-III-IV

'İnançlarıyla Yaşayan Anadolu'

Yirmi Kur'a Nafıa Askerleri

Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Nizamnameleri

Bu Toprağın Çocuk İsimleri Sözlüğü

19.Yüzyıl Mardin Süryanileri

İstanbul'da Din ve Dini Mekanlar

Canlı Kültür Mirası Turabdin

Doğu'dan Batıya Köprü Süryaniler

Hasret Rüzgarı - Longing Wind

Eserleriyle Mor Afrem

Taşın Belleği : Mardin

Süryani Büyüklerinden İnciler

Türkiye'nin Süryanileri

Süryani Atasözleri, Yöresel Sözler

Babil Kulesini Yeniden İnşaa Etmek

Naum Faik ve Süryani Rönesansı

Bütün Yönleriyle Süryaniler

Ahikar'ın Öğütleri

Süryaniler ve Diyarbakır

Süryani Ortodoks Dini Mimarisi

Geçmişten Günümüze Süryaniler

Bu Toprağın Masalları

Tesbih Taneleri

Süryani Dili

Süryanilerde Tiyatro ve Sinema

Süryanilerde Popüler Müzik

Süryanilerin Müzikal Çığlığı

Süryanilerde Kilise Müziği

Süryanilerde Halk Oyunları

Süryanilerde Ölüm Gelenekleri

Diyarbakır'da Geleneksel Bir Meslek Puşicilik

Turabdin'de Siboro Geleneği

Süryanilerin Yüzyıllardır Yaşattığı Sanat: Telkari

Şarabın Süryani Ustaları

Süryanilerde Paskalya Bayramı ve Hazırlıklar

Kaybolan Bir Süryani Sanatı: Basmacılık

Süryani Geleneğinde Noel (Yaldo) Bayramı

Bir Süryani Geleneği : Hano Kritho

Taştan Çıkan Beyaz Çorba: Gabula

Turabdinin Temel Yemeği Bulgur

Babağannuç

Yemek Tarifleri

 
 
Malfono Yusuf Beğtaş / SÜRYANİ MİSTİZMİ KİTABI

Süryani Mistisizmi Kitabı Süryani kültürünün derinliğindeki felsefeyi merak edenlere ve bu felsefeyle ilgilenenlere duyurmak yazıyorum. Geçen aylarda, ‘‘Süryani Mistisizmi’’ başlığıyla bir kitap çalışmasına başlamıştım. Çalışma bitmişti. An öncelik Ağustos 2021’de yayınlanan Süryanice edebi kitaba verildiğinden bahse konu bu kitabın baskı i ancak yeni tamamlanmıştır. Aşağıda bu kitabın kapak görselini paylaşıyorum.

Görüldüğü gibi, "Süryani Mistisizmi'' isimli bu Türkçe kitabın kapak ve iç tasarımı tamamlandı. 2022 yı ilk haftalarında baskı işleri de bitmiş olacaktır. Yayınlanınca, temini konusunda ayrıca bilgi payla yapılacaktır. Emeği dokunan herkese teşekkür ederim. Bu kitabın, yaşam algısına ve tasavvuruna; benlik algısına ve tasavvuruna yeni düşünsel devinim katacağına inanıyorum. Özellikle olumsuzluk önyargısının etkisinde kalan zihinler için geliştirici ve dönüştür bilgilere sahiptir. Başka arayışlarda bulunmayan paha biçilmez bilgiler. Yaşamın dayanaklarını güçlend bilgiler. Çünkü yaşamak için bilmeye, bilmek için sormaya, sormak için cevaplamaya ihtiyaç vardır.

Söz konusu kitapta geçtiği üzere, gerçek yaşam, ruhani yasalara göre şekillenir. Hukuksal yasayı/yasa bilmemek hâkim karşısında nasıl özür kabul edilmiyorsa, gerçek yaşamı şekillendiren ilahi gerçeklerin/ru yasaların farkındalık eksikliği de hiç kimse için özür değildir. Mazeret meselesi değildir. Bu farkındalık eksikliği yaşamdaki her şeyimize etki yapar. Bu farkındalığın eksikliğine varmak, bize iyi g bir uğraşın içine dalmamıza ve orada derinleşmemize neden olur. Ruhumuzu gündelik hayatın tozlarından çamurlarından) temizleyen bu uğraş, çok iyi bir meşguliyettir. Bu meşguliyet bizi iyileştirir, geliştirir. İle taşır. Derinlik ve olgunluk kazandırır. Öbür türlü (yani ruhsal yasaların farkındasızlığı) debelenme oyalanmadır. Bu da devamlı enerjimizi tüketir. Sağlığımızı bozar. Bizi hep geride bırakır.

Bu nedenden dolayı Süryani edebiyatının ünlü dehası Bar Ebroyo (1226-1286) ‘‘Çamurdan arınmad pınardan içemeyiz’’ söylemini geliştirmiştir. Evet, döngü ve dengeden oluşan yaşamda esas olan dengede kalmaktır. Madde/beden ve mana/ arasındaki dengeyi gözetmektir. Esas olan empati yapmaktır. Hayatı kolaylaştırmaktır. Ben'deki Seni anlamaktır. Ben’deki Biz’e hizmet sunabilmektir! Başaranlar, bu şekilde başardı. Ulaşanlar, adap ve edep ile ulaştı. Tahakküm-sömürü ve istismarla değil. Tamamlayıcı anlayışın sevgi ve saygısıyla. Bir başkasını kendisi gibi görmekle, olduğu gibi kabul etmekle... Bunun gereklerini yerine getirmekle! 2022 yılı bereketli olsun. Herkes için getirisi çok, değer yüklü ve huzurlu bir yıl olsun Saygılarla…

Yazar: Malfono Yusuf Beğtaş ; Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2022

 
   

   


© Copyright 2008 www.suryaniler.com
tasarım: Web Tasarım