KÜLTÜR / SANAT
Etnik ve Dinsel Azınlıklar - Baskın ORAN

Yok Hükmündeki Millet-i Mahkumeler

1912'de Şark Yıldızı Gazetesi

Süryani Edebiyatının 2000 Yıllık Geçmişi

Süryanice Kitap: Savaşın ve Umudun Tesellisi

Kadim Halk Süryanilerden Şlomo

Keldaniler ve Diyarbakır

Soğan Kabukları ve Adıyaman'ın Öteki Tarihi

İstanbul Süryanilerine Bakış:Mazlum ve Makul

Süryani Kadınların Acılarına Işık Tutmaya Çalıştım

Azınlık Malları Nasıl Türkleştirildi

Bir Süryaninin Askerlik Anıları

Barışa Emanetiz

Kutsal Ruhun Kavalı Mor Efrem

Geçmişten Günümüze Mardin Müzisyenleri

Yok Sayılan Bir Halk

Süryaniler

Süryanilerin Tarihi

Süryani Mutfak Kültürü ve Yemekleri

Mor Gabriel Manastırı: 1600 Yıllık Gelenek

Horepiskopos Aziz Günel'in Hatıratı

Süryaniler: İsa'nın Konuştuğu Dili Konuşanlar

Tarihleri, Kültürleri ve İnançlarıyla Süryaniler

Makbul Vatandaş ve Ötekiler

Yeni Medyada Nefret Söylemi

Anadolu'nun Evlatları -Yüzyılın Tanıkları

Doğu'nun Işığı Abu'l Faraç

Adını Unutan Ülke

Affet Bizi Marin

Bu Köşedeki Adam

Doğunun Kapısı Diyarbakır

6-7 Eylül Olayları Fotoğraflar Belgeler

Süryaniler ve Süryanilik I-II-III-IV

'İnançlarıyla Yaşayan Anadolu'

Yirmi Kur'a Nafıa Askerleri

Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Nizamnameleri

Bu Toprağın Çocuk İsimleri Sözlüğü

19.Yüzyıl Mardin Süryanileri

İstanbul'da Din ve Dini Mekanlar

Canlı Kültür Mirası Turabdin

Doğu'dan Batıya Köprü Süryaniler

Hasret Rüzgarı - Longing Wind

Eserleriyle Mor Afrem

Taşın Belleği : Mardin

Süryani Büyüklerinden İnciler

Türkiye'nin Süryanileri

Süryani Atasözleri, Yöresel Sözler

Babil Kulesini Yeniden İnşaa Etmek

Naum Faik ve Süryani Rönesansı

Bütün Yönleriyle Süryaniler

Ahikar'ın Öğütleri

Süryaniler ve Diyarbakır

Süryani Ortodoks Dini Mimarisi

Geçmişten Günümüze Süryaniler

Bu Toprağın Masalları

Tesbih Taneleri

Süryani Dili

Süryanilerde Tiyatro ve Sinema

Süryanilerde Popüler Müzik

Süryanilerin Müzikal Çığlığı

Süryanilerde Kilise Müziği

Süryanilerde Halk Oyunları

Süryanilerde Ölüm Gelenekleri

Diyarbakır'da Geleneksel Bir Meslek Puşicilik

Turabdin'de Siboro Geleneği

Süryanilerin Yüzyıllardır Yaşattığı Sanat: Telkari

Şarabın Süryani Ustaları

Süryanilerde Paskalya Bayramı ve Hazırlıklar

Kaybolan Bir Süryani Sanatı: Basmacılık

Süryani Geleneğinde Noel (Yaldo) Bayramı

Bir Süryani Geleneği : Hano Kritho

Taştan Çıkan Beyaz Çorba: Gabula

Turabdinin Temel Yemeği Bulgur

Babağannuç

Yemek Tarifleri

 
 
/ SÜRYANİCE KİTAP: SAVAŞIN VE UMUDUN TESELLİSİ

"Savaşcı ve Umudun Tesellisi" isimli kitap, Yeni Anadolu Yayıncılık tarafından yayınlandı. Süryani yazar Yusuf Beğtaş tarafından kaleme alınan kitap, farklı içerikte Süryanice yazı ve makalelerden oluşmaktadır. 

Tasroro u Buyoye d-Sabro / Savaşçı ve Umudun Tesellisi / ܛܰܣܪܳܪܳܐ ܘܒܘܼ̈ܝܐܐ ܕܣܰܒܪܳܐ’’ isimli Süryanice kitap yayınlandı.

Yazdığı kitap hakkında bilgiler veren Süryani Yazar Malfono Yusuf Beğtaş şunları söyledi:

"Evet, bu kitap, farklı içerikte Süryanice yazı ve makalelerden oluşmaktadır. Yerleşik algılardan yola çıkarak, yaşam algılarını, yaşamın gerçeklerini hakikatin çağdaş bilgileriyle sentezleyen, sosyal düşünceyle bütünleştiren bir yaklaşımla yazdığım bu kitap, Süryanicenin edebi derinliğine ve sosyo-kültürel sermayesine sahip kendine özgü bir eser olduğunu ifade etmek istiyorum. Kitapta, okumayı ve bilgilenmeyi teşvik eden edebiyatın sarsıcı/dönüştürücü vurgularıyla, bilinenlerin sınırlarını içerecek şekilde, bilinenlerin ve yitik anlamların, gerçek doğasını ortaya çıkarmaya çaba gösterdim. Neticede bilinenlerin anlamlarını ve sınırlarını genişleten kendine özgü bir eser ortaya çıktı."

Kitap, yaşamı kolaylaştırmanın ve zenginleştirmenin anlamsal örgüleriyle; iç huzurun serpilmesine ve iç görünün aydınlanmasına katkı bağlamında, yaşamın anlamına, yaşamın hakikatlerine vurgu yaptığını anlatan Beğtaş, "Adaletin, hakkaniyetin, kültürün, terbiyenin, ahlakın, erdemin, insan onurunun, barışın, uyumun, uzlaşmanın, gelişimin, özdenetimin önemine; şahsiyet ve karakter eğitimine işaret etmektedir. Çünkü maddedeki mana arayışında, hayatı anlamlandırma çabasında, içimizdekini dışarıya vurma meramında hep bu kavramların izleri ve etkileri vardır. Ve bu kavramlar, kendini bilmek, davranışların farkında olmak, bilinçlenmek, eline, beline, diline sahip olmak gibi konularda çıktığı çetin yolculukta SAVAŞÇI’ya hizmet eden/katkı sunan anlayışlara dönüşmektedir."dedi.

‘‘Her insan kendi iç dünyasının hem mimarı, hem de celladıdır.’’diyen Beğtaş, "Başlıktaki ‘‘Savaççı’’ iyi mimardır. İyi mimar olmanın yöntemlerini geliştirir. Kitaptaki içeriğe göre, savaşçı yaşam merdivenlerini çıkarken öğrenmesi gereken, basiretle aklını, temkinle cesaretini, kudretle kuvvetini, itidalle atılganlığını dengeleyip, yaşam aşkını toplumun yararına yöneltmesi demektir."ifadelerini kullandı.

Kaynak: Mardin Life ; Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021

 
   

   


© Copyright 2008 www.suryaniler.com
tasarım: Web Tasarım