KÜLTÜR / SANAT
KEVKEB MEDINHO (ŞARK YILDIZI)

Etnik ve Dinsel Azınlıklar - Baskın ORAN

Yok Hükmündeki Millet-i Mahkumeler

1912'de Şark Yıldızı Gazetesi

Süryani Edebiyatının 2000 Yıllık Geçmişi

Süryani Kültürü ve İçsel Dönüşüm Kitabı

Gabro: Peygamber Ocağında Bir Süryani

Süryani Mistizmi Kitabı

Risk Altındaki Süryani Mimari Mirası Yayınlandı

Ufuklarımın Manastırı

Süryanice Kitap: Savaşın ve Umudun Tesellisi

Kadim Halk Süryanilerden Şlomo

Keldaniler ve Diyarbakır

Soğan Kabukları ve Adıyaman'ın Öteki Tarihi

İstanbul Süryanilerine Bakış:Mazlum ve Makul

hepsi

Süryani Dili

Süryanilerde Tiyatro ve Sinema

Süryanilerde Popüler Müzik

Süryanilerin Müzikal Çığlığı

Süryanilerde Kilise Müziği

Süryanilerde Halk Oyunları

Süryanilerde Ölüm Gelenekleri

Diyarbakır'da Geleneksel Bir Meslek Puşicilik

Turabdin'de Siboro Geleneği

Süryanilerin Yüzyıllardır Yaşattığı Sanat: Telkari

Şarabın Süryani Ustaları

Süryanilerde Paskalya Bayramı ve Hazırlıklar

Kaybolan Bir Süryani Sanatı: Basmacılık

Süryani Geleneğinde Noel (Yaldo) Bayramı

Bir Süryani Geleneği : Hano Kritho

Taştan Çıkan Beyaz Çorba: Gabula

Turabdinin Temel Yemeği Bulgur

Babağannuç

Yemek Tarifleri

 
 
/ KADİM HALK SÜRYANİLERDEN ŞLOMO

Mezopotamya'nın kadim halkı olan Süryaniler, altı bin yıldır yaşadıkları topraklarda varlıklarını, dillerini ve kültürlerini koruyup yaşatmaya çalışmışlardır. Tarihsel süreçte yaşanan gel gitlere rağmen, Süryaniceyi ve bu dilde üretilmiş eserleri, hem kullanımda hem yazımda korumuş, sanatsal ve kültürel metinleri kapsayan zengin bir birikim sağlamışlardır...

Bu kitap; Süryaniliğe içeriden bakan yazarlarımızın Süryani kimliğini, kültürünü, yerleşim yerlerini, Orta Doğu'dan Batı'ya, Batı'dan Türkiye'ye, ''geri dönüşün kokusunu'' anlattıkları yazılarının bir harmanıdır. Tarihsel ve kültürel köprülerin inşasına verdiğimiz değer ve hassasiyetle Yusuf Atuğ, Yusuf Begtas, Abut Buğday, Zekiye Dayar, Musa Ergin, Özcan Geçer, Muzaffer Iris, Faruk Kahraman ve Feyyaz Kerimo nun makale ve hikâyeleri ışığında yeni neslin duyarlılığını arttırmayı ve hasret duygularına tercüman olmayı temenni ettik.

Ayrıca Baskın Oran, Hakan Aytekin, Şabo Boyaci, ve Kano Suryoyo e.V. derneği önsüzleriyle kitaba can kattılar.

Kitabı internet üzerinden temin etme linki: 

https://www.babil.com/kadim-halk-suryanilerin-den-slomo-kitabi-kolektif?fbclid=IwAR0mNlYBMgLCf8cwNEOK9GJgn5RrYp-y9jucAmXvBuu8bw2Xo696a3piJBc

Sitemizin yazarlarından olan Şabo Boyacı'nın kitap için yazdığı ÖNSÖZ : 

Türkiye’de yaşayan en eski halklardan biri olan Süryaniler, kamuoyunda ne yazık ki haklarında az bilgiye sahip olunan topluluklardan biri olmuştur. Oysa ki geçmişlerine baktığımız zaman Süryaniler bu topraklarda oldukça derin izler bırakmış ve kültürel mirasa zengin katkılarda bulunmuşlardır. Kendilerini yaşadıkları topluma tanıtmakta geç kalması birçok faktöre bağlı olmuştur. 2000 yılında, bu faktörlerin nedenlerini tartışmak yerine somut adımlar atma amacıyla Süryani toplumun içinden birkaç duyarlı ve yetkin isim biraraya gelmiştir. “Süryanileri diğer insanlara daha nitelikli bir şekilde nasıl anlatabiliriz?”  düşüncesini aralarında tartışmaları sonucunda daha hızlı, sağlıklı ve geniş kitlelere kolayca ulaşılabileceğinde uzlaşarak bir internet sitesi fikri ortaya çıkmıştır.

Bu kültür platformu Süryanileri bütün yönleri ile diğer topluluklara tanıtma ve güncel Süryani haberleri konusunda bir ilk olacaktı. Böylece www.suryaniler.com sitesi “Renkler Solmasın Kültürler Kaybolmasın” mottosu ile 2002 yılında yayın hayatına internet ortamında başlamış oldu. 5 Süryani arkadaşın ortak çabaları ile oldukça dengeli bir yayın politikası ile Süryaniler konusunda her türlü makale, yazı, kültürel bilgiler , güncel haberler ve fikir yazıları sitede yer almaya başladı. Bu ilk deneyim gerçekten zamanla olumlu ürünler vermeye başladı ve dünyanın birçok ülkesinde Süryani bireyleri yazıları ile siteye destek olmaya başladılar. İçerik zenginleştikçe insanların siteye olan ilgisi artmaya başladı. Sitede yer alan birçok değerli yazı diğer basın yayın organlarının ilgisini çekmeye başladı ve site kurucularının hayal ettiği Süryani kültürünün tanıtımı konusunda oldukça mesafe alınmaya başladı. Bu siteyi yaratan insanların hayal ettiği bir hedef idi ve insanların siteye ilgisi gün geçtikçe daha artmaya başladı. Bu sanal platform sayesinde birçok akademisyene yayınlarında yardımcı olduk, birçok belgesel film yapımcısına katkıda bulunduk. İnanıyoruz ki amatör duygularla profesyonel anlayışta bir siteyi hayata geçirdik ve kendi çabalarımızla hiçbir çıkar gözetmeksizin de bu siteyi ayakta tutuyoruz.

Bugün geriye dönüp baktığımızda www.suryaniler.com kültür platformu internet ortamında Süryanileri tarafsız ve doğru anlatabilen platformlardan biri olmuştur. Sitenin içeriğinin zenginleşmesi sonucu diasporada yaşayan Süryanilerden bir kardeşimiz olan Musa Ergin, bu bayrağı bir adım daha ileriye taşıyabilmek adına ve geleceğe basılı bir eser bırakabilmek düşüncesiyle sitede yer alan değerli yazılardan bir seçki yaparak kitap oluşturmak düşüncesiyle bizlerle fikrini paylaşmıştır.

Siteye emek verenler olarak, bu projede internet platformumuzdaki yazılardan faydalanılmak istenmesi bizleri oldukça mutlu etti ve bu yüzden projeye de gönülden destek vermiş bulunmaktayız. Süryanileri daha iyi anlatabilmek gayesiyle 2002 yılında çıktığımız bu uzun soluklu yürüyüşte içeriğimizdeki yazılardan bir kitap oluşturulma noktasına gelmiş bulunmak yarattığımız sanal ortamın ürün vermiş halidir. Umarız ki bu kitap son olmayacak ve arkasından bir çok değerli araştırmacıya yeni projeler yaratma konusunda ilham olacaktır. ‘’Söz uçar yazı kalır’’ misali bu elinizdeki kitabın Süryaniler konusundaki bilgi dağarcığınızı aydınlatacağına ve sizlere yeni ufuklar katacağına inanıyoruz.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020

 
   

   


© Copyright 2008 www.suryaniler.com
tasarım: Web Tasarım