mara

             
 
KÜLTÜR / SANAT
KEVKEB MEDINHO (ŞARK YILDIZI)

Etnik ve Dinsel Azınlıklar - Baskın ORAN

Yok Hükmündeki Millet-i Mahkumeler

1912'de Şark Yıldızı Gazetesi

Süryani Edebiyatının 2000 Yıllık Geçmişi

Süryani Kültürü ve İçsel Dönüşüm Kitabı

Gabro: Peygamber Ocağında Bir Süryani

Süryani Mistizmi Kitabı

Risk Altındaki Süryani Mimari Mirası Yayınlandı

Ufuklarımın Manastırı

Süryanice Kitap: Savaşın ve Umudun Tesellisi

Kadim Halk Süryanilerden Şlomo

Keldaniler ve Diyarbakır

Soğan Kabukları ve Adıyaman'ın Öteki Tarihi

İstanbul Süryanilerine Bakış:Mazlum ve Makul

hepsi

Süryani Dili

Süryanilerde Tiyatro ve Sinema

Süryanilerde Popüler Müzik

Süryanilerin Müzikal Çığlığı

Süryanilerde Kilise Müziği

Süryanilerde Halk Oyunları

Süryanilerde Ölüm Gelenekleri

Diyarbakır'da Geleneksel Bir Meslek Puşicilik

Turabdin'de Siboro Geleneği

Süryanilerin Yüzyıllardır Yaşattığı Sanat: Telkari

Şarabın Süryani Ustaları

Süryanilerde Paskalya Bayramı ve Hazırlıklar

Kaybolan Bir Süryani Sanatı: Basmacılık

Süryani Geleneğinde Noel (Yaldo) Bayramı

Bir Süryani Geleneği : Hano Kritho

Taştan Çıkan Beyaz Çorba: Gabula

Turabdinin Temel Yemeği Bulgur

Babağannuç

Yemek Tarifleri

 
 
/ RİSK ALTINDAKİ SÜRYANİ MİMARİ MİRASI YAYINLANDI

‘Turabdin'in Risk Altındaki Süryani Mimari Miras’ı' ve ‘Edirne Risk Altındaki Mimari Miras’ yayınlandı!

Kültürel Mirası Koruma Derneği tarafından hazırlanan, Edirne: Mimari Mirasın Belgelenmesi ve Risk Değerlendirmesi Projesi ile Mardin ve Çevresinde Süryani Somut Olmayan Kültürel Mirasının Belgelenmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi çıktıları yayınlandı! 26 Mart cumartesi saat 18:00’da Cezayir Toplantı Salonlarında gerçekleştirilecek olan proje yayınları lansmanında proje çıktıları ilgilelerle buluşacak!

Tur'abdin'in Risk Altındaki Süryani Mimari Mirası

Projenin ana amacı, Mardin ve çevresindeki Süryani toplumunun kültürel pratikleriyle ilgili bilginin derlenmesi ve yaygınlaştırılması, ayrıca mimari mirasına yönelik risklerin değerlendirilmesi ile birlikte somut olmayan değerlerin korunmasıdır. Bu proje, somut olmayan mirasın somut olanın ayrılmaz bir parçası olarak kabul gördüğünü ve korunmasının da bu mirasın varisleri tarafından geliştirilen/kabul edilen bir strateji gerektirdiğini gösteren bir örnektir.

Mardin bölgesinde Süryani mimari mirasının belgelenmesi ve korunması için strateji geliştirmek üzere, uzmanlarından oluşan uluslararası bir ekiple saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Tarihi alanlar ve yapılar konumları, mimari özellikleri, güncel durumları ve çevre koşulları gibi çeşitli kriterlere göre değerlendirilmiş ve koruma önerilerini de içeren bir yayın hazırlanmıştır.

Somut mirasla ilişkili çalışmaların yanı sıra, somut olmayan kültürel mirasla ilişkili de farklı temalarda üç kitapçık hazırlanmıştır.  Bu kitapçıklar, Süryani somut olmayan kültürel mirasına, bu mirası tehdit eden unsurlara ve korunması için önerilere dair ayrıntılı bilgiler içerir. Ayrıca, genç nesilleri tarihi mirasın korumasına teşvik etmek için Türkçe ve Süryanice dillerinde bir  çocuk kitabı hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Saha çalışmalarının sonuçlarını içeren çıktılara ve daha detaylı bilgilere  

 www.intangiblesyriac.org  adresinden erişilebilmektedir.

Turabdin'in Risk Altındaki Süryani Mimarisi kitabını edinmek için :

https://drive.google.com/file/d/1BGpNqhr2Cb4YX3QClf39-27xzZNtkzAk/view?usp=drivesdk

Broşürler Hakkında Bilgi Edinmek İçin : http://kmkd.org/brosurler/ 

Edirne Risk Altındaki Mimari Miras:

Kitap Tanıtım LansmanıEdirne’de yer alan tarihi yapıların ele alındığı bu çalışmanın temel amacı, il genelinde mimarlık tarihini değerlendirmek, özellikle risk altında bulunan mimari eserlerin mevcut durumlarının tespitini sağlamak ve bilimsel önerilerle ömürlerinin uzamasına katkıda bulunmaktır.

Edirne kenti iyi korunmuş ve tarihi binalara ev sahipliği yapmaktadır. Buna karşın, özellikle merkezde olmayan ve görece daha az korunmuş/risk altında bulunan çeşitli ve çok sayıda tarihi yapının varlığı bilinmektedir. Bu kapsamda saha çalışmaları ve yayın özellikle merkez dışı bölgelerde Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü ilçelerinde yoğunlaşmıştır.

Yapıların uğradıkları fiziki tahribatın yanı sıra, yapıyla ilgili özgün bilgilerin yok olması da önemli tehditlerden birini oluşturmaktadır. Yapıların tarihi, mimarı analiz, yasal durum tespiti, risk analizi ve gelecek senaryolarını içeren bu kitabın, ilgili kişi, kurum ve kurulların karar süreçlerinde faydalı olması amaçlanmıştır.

Bu eserler, Türkiye’nin çok katmanlı geçmişinde süreç̧ içerisinde farklı biçimler alan öyküleri de yansıtmaktadır. Bu nedenle yapılar içinde bulundukları bağlam ve bölgede yaşanan tarihsel süreç̧ ile birlikte ele alınmış, araştırılmış ve belgelenmiştir.

Projenin, dijital teknoloji aracılığıyla belgeleme ayağındaki etkisini arttırabilmek için dijital teknoloji de kullanılmıştır. Yapıların dijital modelleri oluşturulmuş ve 360° panoramik kayıtları alınmıştır. Bu kayıtlar arasında ayrıca 360° panoramik görüntülerden oluşturulan yapı turları da yer almaktadır. Saha çalışmalarının sonuçlarını içeren çıktılara ve daha detaylı bilgilere  http://edirneheritage.org/ adresinden erişilebilmektedir.

Edirne ve Mardin ile ilişkili bu yayınlara ve daha önce Adana, Bursa, Elazığ, Kayseri, Niğde, İzmir ve Güney Marmara Adaları üzerine yayınlanmış yayın dizisinin tümüne İngilizce ve Türkçe olarak KMKD’nin web sitesinden ücretsiz olarak erişilebilir.

Kitapları indirmek için:  

http://kmkd.org/belgeleme-ve-mimari-miras/

KMKD hakkında: Kültürel Mirası Koruma Derneği (ΚΜΚD), Anadolu’da yaşamış toplumların yaratmış oldukları kültürel varlıkların Türkiye’nin zenginliği ve bütün insanlığın ortak mirası olduğu, korunmasının da ortak sorumluluğumuz olduğu inancı ile özellikle ihmal edilmiş, sahipsiz ve yok olmakta olan kültürel varlıklarımızın belgelenmesi, araştırılması, sorunlarının tespiti ve risk analizlerinin yapılarak bilinirlik ve görünürlüklerine katkı sağlamak, korunarak gelecek kuşaklara aktarılması misyonu ile 2014 yılında kurulmuştur. 

KΜΚD, gerçekleştirdiği saha çalışmaları ile koruma alanında uzman mimar, inşaat mühendisi, arkeolog, sanat ve mimarlık tarihçileri ile yerinde inceleme, belgeleme ve araştırmaya dayalı hazırladığı raporlarla risk altındaki kültür varlıklarımızın korunması için acil müdahale gerekliliğini vurgular, rapor içerikleri ile koruma alanındaki ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara sağlıklı ve bütüncül bilgi aktarmayı hedefler, korunmaları için yöntem ve öneriler geliştirir.

KMKD, risk altındaki kültürel varlıklarımızın değerinin anlaşılması ve korunabilmesi için gereken bilgi, beceri ve uzmanlığın gelişmesi düşüncesiyle eğitim içerikleri geliştirir, kültürel mirasın yorumlanması ve tarihi alanların yönetimi konularında çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürütür.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2022

 
   

   


© Copyright 2008 www.suryaniler.com
tasarım: Web Tasarım