KÜLTÜR / SANAT
KEVKEB MEDINHO (ŞARK YILDIZI)

Etnik ve Dinsel Azınlıklar - Baskın ORAN

Yok Hükmündeki Millet-i Mahkumeler

1912'de Şark Yıldızı Gazetesi

Süryani Edebiyatının 2000 Yıllık Geçmişi

Süryani Kültürü ve İçsel Dönüşüm Kitabı

Gabro: Peygamber Ocağında Bir Süryani

Süryani Mistizmi Kitabı

Risk Altındaki Süryani Mimari Mirası Yayınlandı

Ufuklarımın Manastırı

Süryanice Kitap: Savaşın ve Umudun Tesellisi

Kadim Halk Süryanilerden Şlomo

Keldaniler ve Diyarbakır

Soğan Kabukları ve Adıyaman'ın Öteki Tarihi

İstanbul Süryanilerine Bakış:Mazlum ve Makul

hepsi

Süryani Dili

Süryanilerde Tiyatro ve Sinema

Süryanilerde Popüler Müzik

Süryanilerin Müzikal Çığlığı

Süryanilerde Kilise Müziği

Süryanilerde Halk Oyunları

Süryanilerde Ölüm Gelenekleri

Diyarbakır'da Geleneksel Bir Meslek Puşicilik

Turabdin'de Siboro Geleneği

Süryanilerin Yüzyıllardır Yaşattığı Sanat: Telkari

Şarabın Süryani Ustaları

Süryanilerde Paskalya Bayramı ve Hazırlıklar

Kaybolan Bir Süryani Sanatı: Basmacılık

Süryani Geleneğinde Noel (Yaldo) Bayramı

Bir Süryani Geleneği : Hano Kritho

Taştan Çıkan Beyaz Çorba: Gabula

Turabdinin Temel Yemeği Bulgur

Babağannuç

Yemek Tarifleri

 
 
Özcan Geçer ve Şabo Boyacı / SÜRYANİ GELENEĞİNDE NOEL (YALDO) BAYRAMI

"Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu...En yücelerde Tanrı'ya izzet, yeryüzünde hoşnut olduğu insanlara esenlik olsun" (Luka 2:11-14)

Noel Bayramı, Hıristiyan dünyasının 25 Aralık'ta , İsa Mesih'in doğa üstü doğuşunu kutladığı bir gündür. Hıristiyan terminolojisine göre kötülüğün kol gezdiği eski ahit dünyasında, doğruluğu ve iyiliği insan yaşamında olanaklı kılmak için sevgi ve inayet temeline dayanan bağışlayıcı ve özverili yeni bir ahite ihtiyaç duyulmaktaydı. Başkaları için doğmak gibi, derin bir anlam taşıyan ''Söz'''ün yani Allah'ın kelamının doğuşu bu anlamda yeni ahit'in başlangıcıdır. Allah ''Söz''ü insan şeklinde dünyaya göndererek kendine özgü özelliklerini dünyaya gösterdi. Günahla birlikte Tanrı'nın inayetini yitiren insanlık, büyük bir sevgisizliğin cenderesi içinde itilip kakılırken, insan şekline bürünen yüce bir anlayışla, yeniden onun sevgisine, umuduna ve esenliğine kavuşmuş oldu. Bu barışçı ve paylaşımcı özellikleri nedeniyle, bütün Hıristiyanlık alemi bu günü büyük ve kutsal bir coşku ile kutlamaktadır.

Süryaniler bugünü kendi dillerinde Yaldo diye isimlendirirler ve bu bayramı kutlamadan önce 10 gün boyunca , içinde hayvansal gıda bulunan yemeklerden sakınmak yoluyla oruç tutarlar. 25 Aralık sabahı kiliselerinde kendi dillerinde ayinler düzenleyerek bu anlamlı günü kutlarlar. Süryaniler için bugünün dinsel anlamı dışında, geleneklerine göre ''Söz''ün doğuşunu müjdeleyen insanlar önemli bir yer tutar. Acaba bu müjdeciler kimdi ve nereden gelmişlerdi? Bu konuda tarihin bize verdiği bilgiler oldukça doyurucudur. Bununla birlikte gelenekler de bu konuda aydınlatıcı bilgiler içermektedir.

Bu konuda Batılı ve Süryani kaynaklarına dayanan iki açıklama vardır ve bu açıklamalar arasında küçük farklar da olsa- Batı Kilise'sinde müjdecilerin kullandığı binek hayvanının gravürlerde deve olarak ; bununla beraber Süryani Kilise'sinde bu hayvanın at olarak betimlenmesindeki nüans gibi - tamamen birbirini doğrulamaktadır. Süryani kaynaklarına göre İsa Mesih'in doğuşunu gösteren yıldız , 12 bilgin ve asil insana Urfa (Urhoy) şehrine varmak üzereyken görünmüş ve bu insanlar Filistin'de bir kıtlık olduğunu öğrenmişlerdi; bu kişiler aralarında üç kişiyi seçerek, doğacak olan insana hediyeler götürmek üzere anlaşmışlardır. Geri kalanlar ise mucizevi bir şekilde doğacak olan çocuğun doğuşunu görememenin üzüntüsüyle Urfa şehrine geri dönmüşlerdir. Batılı kaynaklarda ise müjdecilerin sayısı 3 ile sınırlıdır. Batılı kaynaklarına göre müjdecilerin ismi Kasspar, Malkoon ve Bagdahassar'dır. Süpriz bir şekilde bu isimlerin hepsi Süryanice'dir. 'Malkoon' küçük ve genç kral anlamındadır. 'Bagdahassar', tanrının inayetini yani iyiliğini almış anlamındadır. 'Kasspar' ise erken sabah yıldızı anlamına gelmektedir. Bagdahassar Balthasser'in değiştirilmiş halidir ve batılı kaynakların bu kelimeyi yanlış telaffuz etmiş olabileceği üzerinde varsayımlar vardır.. Batılı kaynaklar bu kelimeyi Yunanlılardan, Yunanlılar ise Ermenilerden, Ermeniler ise egemenlikleri altında yaşadıkları Perslerden bu kelimeyi almışlardır. Persliler bu kelimeyi Süryanice'den tercüme ederken L harfini GH şeklinde değiştirmiş ve Bildad kelimesini 'Baghdad' haline dönüştürerek kullanmışlardır. Bu kelimenin anlamı Allah'ın lütfuna layık olmuş demektir. Böylece hem Süryani hem de Batılı kaynaklara göre İsa Mesih'in doğuşunu müjdeleyen insanların adlarının Süryanice olduğu anlaşılmaktadır. Bu da bize Süryanilerin ve dillerinin o dönemlerde nasıl etkin ve güçlü bir konumda olduğunu gösteren tarihsel dayanaklardan biridir...

Noel Bayramı'nın ve tüm yüreğinde sevgi , barış, esenlik barındıran bayramların anlamlarını devam ettirmelerini, kültürleri yaşatmaları dileğiyle ....

 
   

   


© Copyright 2008 www.suryaniler.com
tasarım: Web Tasarım