HABERLER
Haber Arşivi
Uluslararası Gregory Abû’l-Farac Çalıştayı

Midyat'ta Süryaniler Terfi Ayini Yaptı

Londra'dan Mardin'e Bir Vefa Borcu Hikayesi

Önyargıları kırmak için “YANYANA” geldiler.

Altı Kuşaktır Demir Dövüyorlar

Türkiye'de Kültürlerin Tanınma Deneyi

Tahsis Kararı İptal Mülkiyet Sorunu ise Devam

Syriacs want Confiscated Historical Monuments Back

Süryaniler El Konulan Mülklerini Geri İstiyor

Diyanet'e Mardin'de Kilise Piyangosu

Adıyaman Süryani Mezarlığına Saldırı

Süryani Aktivisitlerden Musul Açıklaması

Yüzyılın Dramı Sığınmacılar Fotoğraf Sergisi

Rupen Semerciyan Turnuvasında Süryani'ye Yer Yok

Basma Ustası Nasra Teyzenin Cenaze Töreni

geri | | ileri
 
 
/ SOSYAL MEDYA VE NEFRET SÖYLEMİ KONFERANSI

Bir yılı geride bırakan ve azınlık vakıfları tarafından ilk kez uygulanan bir AB projesi olma niteliği taşıyan "Sosyal medya ve azınlıklar" projesi kapsamında, 13 Kasım'da Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü'nde bir uluslararası konferans düzenleniyor. Konu ile ilgili Türkiye ve yurtdışından akademisyen, hukukçular ile azınlık kurumları ve cemaatlerinden sosyal medya ilgililerinin katılacağı bu kapsamlı konferansa sizleri davet ediyoruz.

Konferans, Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize ediliyor. 

Konferans 13 Kasım 2015 günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü Mahkeme Salonu'nda saat 09:30 - 17:00 arasında yapılacak. Konferansın programı ise şöyle: 

 
 
KONFERANS
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ve NEFRET SÖYLEMİ
 
ikileminde
 
AZINLIKLAR ve SOSYAL MEDYA
 
09.30-10.00
 
Kayıt
 
10.00-10.45
 
Proje Tanıtımı ve Araştırma Sonuçlarının Sunulması
 
-
Açılış Konuşması
 
Prof. Dr.
Turgut Tarhanlı
, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, İstanbulBilgi Üniversitesi
 
İnsan Hakları Hukuku
 
Uygulama ve Araştırma
 
Merkezi Müdürü
 
Laki Vingas
,
Sosyal Medya ve Azınlıklar Proje Yürütücüsü,
 
Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı YK Başkanı
 
-
Proje Tanıtımı
 
Cemre Baytok 
, Proje Koordinatörü
 
-
KONDA Sosyal Medya ve Azınlıklar Araştırma Raporu
 
Ali Karakaş
,
Konda Araştırma ve Danışmanlık 
 
-
ELIAMEP Yunanistan Sosyal Medya ve Azınlıklar Raporu
 Eleftherios Mastrotheodoros,
ELIAMEP Ortadoğu Araştırma Projesi Koordinatörü
 
10.45-11.00
 
Çay
-
Kahve Arası
 
11.00-12.30
 
I. OTURUM: Sosyal Medya, İfade Özgürlüğü ve Nefret Söylemi
 
Moderatör:
 Prof. Dr.
Turgut Tarhanlı
, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, İstanbulBilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma
 
Merkezi Müdürü
 
Konuşmacılar:
 
-
Sosyal Medya, İfade Özgürlüğü ve Nefret Söylemi İlgili
 Hukuki
Çerçeve
 
Yrd. Doç. Dr.
 
Ulaş Karan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
 
-
Olumsuz Örneklerden Olumlu Uygulamalara Twitter Örneği
 
Emine Etili,
Twitter Türkiye Kamu Politkaları Sorumlusu
 
-
Sosyal Medya Organları ve Nefret Söylemi: Facebook Örneği
  Nilay Erdem,
Facebook Türkiye
 
-
Görsel Medya, Hukuk ve Azınlıklar
 
Rita Ender, Avukat 
 
 
12.30-13.30
 
Öğle Yemeği
 
13.30-15.00
 
II.
OTURUM: Sosyal Medya ve Toplumsal Değişimler
 
Moderatör:
 
Aslı Aydıntaşbaş,
 
Gazeteci
 
Konuşmacılar:
 
-
İfade Özgürlüğünün Günümüzdeki Toplumsal Maliyeti
 
Jillian C.
York, European University Viadrina Center for Internet & Human Rights Direktörü
 
-
Türkiye’de Bir Özgürlük Alanı Olarak Sosyal Medya
 
Prof. Dr.
Aslı Tunç, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
 
-
Din veya İnanç Özgürlüğü ve Din veya İnancın Açığa Vurulması
 
Dr. Susan Kerr, Christian Solidarity Worldwide Avrupa Savunuculuk Sorumlusu
 
15.00-15.15
 
Çay
-
Kahve Arası
 
15.15-16.45
 
III. OTURUM:
Türkiye’de Azınlıkların Geleceği Açısından Sosyal Medyanın Rolü
 
Moderatör:
 
Doç. Dr. Toros Alcan,
 
Vakıflar Meclisi Üyesi, Cemaat (Azınlık) Vakıfları Temsilcisi
 
Konuşmacılar:
 
Yetvart Danzikyan
, AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
 
İvo Molinas
, Şalom Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
 
Foti Benlisoy
, Araştırmacı
-Yazar 
 
Şabo Boyacı,
 
Süryaniler.com
 
Web Sitesi Editörü
 
Halil Mustafa
, Avukat
 
16.45-17.00
 
Kapanış
 
*
Konferansta Türkçe – 
 
İngilizce simultane çeviri yapılacaktır  
 
Sosyal Medya ve Azınlıklar projesi nedir?
 
“Sosyal Medya ve Azınlıklar” Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı 
çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortakbir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgialışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu. Merkezi Finans veİhale Birimi ise Programın sözleşme makamı.
 "
Sosyal Medya ve Azınlıklar " projesinde, Türkiye'deki gayrimüslim azınlıkların sosyalve toplumsal katılımı ile sosyal medya ilişkisi araştırılıyor. Sosyal medyanın azınlıklatarafından nicel ve nitelik olarak nasıl kullanıldığı, karşılaşılan ayrımcılık ve nefretsöylemi örnekleri, mevcut yasal düzenlemeler proje süresince inceleniyor.
 
Projenin genel amaçları arasında, sosyal medyada ifade özgürlüğünü teşvik etmek,ayrımcılık ve nefret söylemine karşı yasal düzenleme önermek, gayrimüslim azınlıkların sosyal ve toplumsal katılımında sosyal medyanın rolünü vurgulamak ve bu bağlamdaazınlıkların eşit vatandaş konumlarını artırmak yer alıyor.
 
Projenin ortaklarından Yunan Avrupa ve Dış Politikalar Kuruluşu ELIAMEP  Yunanistan'daki Hristiyan olmayan azınlıklarla benzer çerçevede araştırma hazırladı,diğer ortak İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ise AB standartları ile karşılaştırmalı olarak Türkiye'de sosyalmedyadaki yasal düzenlemeleri değerlendiriyor.
 
Sosyal Medya ve Azınlıklar ” projesi azınlık vakıfları tarafından uygulanan ilk ABprojesi olması açısından da önemlidir.
 
Daha fazla bilgi için:


 
   

   


© Copyright 2008 www.suryaniler.com
tasarım: Web Tasarım