GÜNCEL
ARAMA MOTORU

Web'de Ara Site içinde Ara
 
Forum sözleşmesi


E-posta: Şifre: Şifre Hatırlat | Üye Ol

KONUYU AÇAN: Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği 88.235.19.4***
21.04.2014 16:14:37
Konu: Bir Asırda Geçse Soykırım İnsanlık Suçudur
Katliam bir insanlık suçudur. İnkâr etmek suç ortaklığıdır. Karşı olmak ise insan olmanın ölçütüdür. Üzerinden bir asır geçmesi, başka olayların gelişmesi bu insanlık suçunun üstünü örtmez, suçu hafifletmez.


Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak; Beyt-Nahreyn coğrafyasının iki asal halkını hedefleyen, İttihat ve Terakki ve müttefiklerince gerçekleştirilen 1914 katliamını hiçbir bahane arkasına sığınmadan insanlığa karşı işlenmiş bir katliam olarak değerlendiriyor ve katliama maruz kalan Ermeni ve Süryani kadim halkının acısını paylaşarak anılarının önünde saygıyla eğiliyoruz.


Katliam mağdurları sadece Allaha ve İsa Mesih’e inanan Hristiyan müminler olması sebebiyle katledilmelerini insanlığa karşı işlenmiş suçun yansıra dine karşı işlenmiş bir suç olarak değerlendiriyor ve mağdurlara Allahtan rahmet diliyoruz.


Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak; Sami halk topluluklarından ( Arap-Süryani kadim ve İbrani) Müslüman olan Arap halkının bu katliamdaki rolünü hiçbir bahane arkasına sığınmadan, çünkü insanlık suçu olan katliamın suçunun hiçbir bahanesi olamaz. Objektif bir metotla araştırarak sonuçlarını ulaşılan belge ve bilgilerle kamuoyuyla paylaşarak, sorumlularının teşhir edilmesi ve sorumluları olanların somut karşılığı olan, hakkaniyet ve uluslararası normlar çerçevesinde özür dilemelerini. Özürlerinin somut karşılığı olmayan, mağdur Ermeni ve Süryani kadim halkının acısını derinleştiren sadece sözlü yöntemlerin yeterli olmadığı, özrün, somut karşılığı olan tazminat veya mağdur tarafların maddi-manevi taleplerinin karşılanması gibi gereklerinin yerine getirmeleri hususunda teşvik edilmesi hususunda çaba harcayacağımızı deklere ediyoruz. Bu hususta ellerinde belge ve bilgi olanlara bu bilgi ve belgeleri, ayrıca mağdur tarafların somut taleplerini içeren önerilerin birliğimize araskem@gmail.com adresinden ulaştırmaları çağrısında bulunuyoruz.

Soykırım ve insanlık suçlarının, bir başka gruba karşı nefret ve düşmanlık yaymak amacıyla inkâr edilmesi insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.


Hem Holokost hem de Ermeni Soykırımı uluslararası hukuk tarafından "insanlık suçu" olarak tanımlandılar. Holokost yargılanmalarının esasını teşkil eden "insanlığa karşı suç" kavramı ilk defa 1915 te Ermeni Soykırımı nedeniyle kullanıldı. Müttefik kuvvetler, 24 Mayıs 1915 tarihinde yaptıkları ortak bir açıklamada, Osmanlı hükümetinin işlediği suç için, bu kavramı kullanmışlar ve bu tarihten itibaren "insanlığa karşı suç" uluslararası bir hukuk normu olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı sonunda,1919 yılı boyunca süren Paris Barış Görüşmelerinde, savaş sırasında işlenmiş suçları tespit etmek amacıyla bir komisyon kurulmuştur. Kurulan komisyon, Osmanlıların "insanlık suçu" işlediklerini karara bağlamıştır. İstanbul yargılamaları sırasında da, Ermeni katliamlarını düzenleyenler, Osmanlı ceza hukukuna göre yargılanırlarken, Mahkeme işlenen cinayetlerin insanlığa karşı bir suç olduğunu değişik biçimlerde de olsa ifade etmiştir.


Türkiye hâlâ soykırım rejiminin egemenliğini sürdürdüğü bir ülkedir. Geçmişte katliama uğramış (Ermeni, Süryani ve Rumlar) Hristiyan topluluklara ve diğer azınlıklara yönelik ciddi nefret suçları hala geniş bir kesim tarafından çok sıkça işlenmektedir. Bu konuda somut adımlar atılmadıkça, çeşitli bahaneler arkasına sığınılarak geçmişle objektif bir biçimde yüzleşmedikçe coğrafyamızda bir insanlık suçu olan katliam tehlikesi ciddi bir tehlike olmaya devam edecektir.


Beyt-nahreyn Arap-Arami Birliği olarak; İsviçre’nin yasalarında yer alan katliamları suç sayan maddelerinde,


A)"Çeşitli kitap, resim veya diğer malzemeleri dağıtarak kamuoyunu şiddet veya nefrete teşvik etmek"


B)"8 Ağustos 1945 tarihli Londra Antlaşması na ek Uluslararası Askeri Mahkeme Sözleşmesi nin 6. maddesinde tanımlanmış suçlar ile; Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsünün 6.,7. ve 8. maddelerinde tanımlanan, soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçuna, bir grup veya üyelerine karşı şiddeti veya nefreti teşvik amacıyla, alenen göz yummak, inkâr etmek veya büyük ölçüde değersizleştirmek." Eylemlerini insanlığa karşı işlenmiş suç olarak değerlendirmesi ilkelerini birliğimizin temel ilkeleri olarak benimsediğimizi deklere ediyoruz.


Beyt-nahreyn Arap-Aramiler Birliği olarak; Beyt-Nahreyn ve Anadolu medeniyetinin asal halkları olan Ermeni ve Süryani Kadim halklarının bu medeniyete katkıları için onlara minnet duyuyoruz. Kurdukları medeniyet hala yolumuzu aydınlatıyor ve onların eksikliğini hissediyor ve ihtiyaç duyuyoruz. Onların kurdukları medeniyetin yansıması olacağımızı, sahibi oldukları eserleri karartmadan, bu eserlerin yok olmasına izin vermeden bekçisi olacağız ve onları bu eserlerde yaşatarak tekrar buluşacağız. Onların bugünkü temsilcileriyle birlikte geleceği kurmaya çabalayacağımızı ve bu hususta onlarla her alanda ilkeli ittifaklara açık olduğumuzu deklere ediyoruz. Çağdaş bir geleceğin ancak bu şekilde somut adımlarla kurulabileceğine inanıyoruz.


Bu coğrafyada yer alan, uluslararası insani normlardan, halkların kardeşliği, demokrasiden ve katliamlara karşı olan tüm toplumsal dinamikleri hiçbir bahane arkasına sığınmadan aynı yöntemleri benimseyerek bir yüzyıl daha katliamın lanetiyle yaşamamak ve geleceğimizi bu insanlık suçunun lekesinin gölgesine mahkûm etmeyecek objektif bir değerlendirme yapmaya davet ediyoruz.

Beyt-Nahreyn Arap-Aramiler Birliği olarak; bir yüzyıl önce 1914’te Ermeni ve Süryani kadim halklarına karşı işlenen insanlık suçu katliam sebebiyle özür diliyor ve anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu hususta temsilcilerinin hükmedecekleri tüm gerekleri yerine getirmek için onların belirleyecekleri yöntemlerle acılarını hafifletecek maddi ve manevi tüm çabaları yapmaya hiçbir ön koşul öne sürmeden hazır olduğumuzu deklere ediyoruz.


Ermeni ve Süryani kadim kardeşlerimiz sizleri yüzyıl önce vuku bulan insanlık suçuna karşı koruyamadığımız için sizden af diliyoruz. Bu coğrafyanın asal bir unsuru Arap halkının dinamikleri olarak bir daha asla diyoruz, bir daha asla böyle bir insanlık suçunun işlenmesine izin vermemeye çalışacağız bizi affedin! Saygılarımızla.

Mim Yavuz Binbay

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği
 
CEVAP YAZ - Onaylı Üyelik Gerektirir
isim:
konu:
cevap:
   

   


© Copyright 2008 www.suryaniler.com
tasarım: Web Tasarım